Ministerie van Buitenlandse Zaken

Kamerbrief inzake voorstel tot herziening / amendering van het statuut en financiering van politieke partijen op Europees niveau

25-03-2008 | Kamerstuk | Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken


Graag wil ik u danken voor de brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/ Algemene Zaken en het Huis der Koningin (BZK/AZ) van 26 februari 2008 met kenmerk 140103.02U/HM/ inzake het voorstel tot herziening/amendering van het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau.

Ik deel met u de visie dat alle Europese politieke partijen gelijk dienen te worden behandeld. Zoals ik in de brief van 21 december 2007 heb aangegeven, is er geen sprake van dat politieke partijen op grond van een kritische houding ten aanzien van Europa uitgesloten kunnen worden van financiering: wie zou er immers moeten bepalen wat pro- of anti-Europees is? Wat betreft de twee aanbevelingen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/ Algemene Zaken en het Huis der Koningin (BZK/AZ), wil ik u er op wijzen dat de discussie over de herziening van de verordening inmiddels is afgerond. De herziene Verordening is per 1 januari 2008 van kracht. Graag zeg ik u toe dat het kabinet de aanbevelingen van uw Commissie bij een toekomstige evaluatie van de Verordening (voorzien in 2011) in overweging zal nemen.

De staatssecretaris voor Europese Zaken,
Frans Timmermans