Gemeente Rotterdam

Wethouder Jantiene Kriens (volksgezondheid, welzijn en maatschappelijke opvang) is enthousiast over het onderzoeksprogramma 'Partners for Healthy Cities', waartoe bouwbedrijf Dura Vermeer, woningcorporatie Com·wonen en zorgaanbieder De Stromen het initiatief hebben genomen.

Het onderzoek, uitgevoerd door het European Institute for Comparative Urban Research (Euricur), moet leiden tot betere leefomstandigheden van de Rotterdammers, in het bijzonder van jongeren.

Gezondheid Rotterdammers
De wethouder uitte haar instemming met het initiatief tijdens een bijeenkomst in het Rotterdamse stadhuis, waar de initiatiefnemers hun bijzondere plannen aan haar voorlegden. Het initiatief komt voort uit de zorgen die Dura Vermeer, Com·wonen en De Stromen hebben over de gezondheidstoestand van de inwoners van Rotterdam. Deze is minder goed dan die van mensen elders in het land. Zij besloten daarom de handen ineen te slaan om daarin verandering in te brengen. Euricur, gevestigd aan de Erasmus Universiteit, kreeg de opdracht voor het onderzoek. Dit moet resulteren in maatregelen om de gezondheid van de Rotterdammers te verbeteren. Het onderzoek is volgend jaar afgerond, tijdens het Jongerenjaar 2009.

Gezonde stad is kansrijke stad
'Het gaat erom jongeren kansen te bieden,' onderstreepte Constant van Schelven, voorzitter van De Stromen Opmaat Groep. 'Een gezonde stad is een kansrijke stad. Juist met elkaar zijn we in staat een kansrijker en evenwichtiger stad te creëren.' Ben Pluijmers, directeur Vastgoed bij Com·wonen, legde uit hoe zijn corporatie met het begrip Wijkkracht mensen wil aansporen de regie in hun buurt weer in eigen hand te nemen. 'Bijvoorbeeld door initiatieven aan te moedigen om meer aan sport en spel te doen en te zorgen dat daarvoor voorzieningen zijn.'

Logisch gevolg
Leo van den Berg, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit en directeur van Euricur, maakte duidelijk dat het initiatief een logisch gevolg is van de tendens dat bedrijven zich steeds meer bezig houden met het welzijn van de inwoners van de steden waarin zij zijn gevestigd. 'Die trend zie je nu in Nederland ook doorbreken en Rotterdam loopt daarin voorop. Gezondheid heeft ook direct met economie te maken. Het gaat dan om vragen als: heb je werk, heb je een baan.'

Springtouw
Wethouder Kriens prees het 'duidelijk voelbare' enthousiasme van alle deelnemende partijen en de integrale aanpak van het initiatief. 'Met elkaar word je sterker, daarin geloof ik heilig.' Om te onderstrepen dat het de initiatiefnemers en onderzoekers serieus is, boden zij de wethouder een springtouw aan met het motto 'Rotterdam springlevend'.

Het springtouw wordt even getest.

Bron: Bestuursdienst, 25-03-2008