Politie Drenthe

Tuin van Bezinning

Logo van de Tuin van BezinningDe Nederlandse politie heeft een nationaal monument ingericht voor herdenking en eerbetoon van politiemensen die tijdens de uitoefening van hun werk door een ongeval of geweld zijn omgekomen: de Tuin van Bezinning achter het Koetshuis van Huis 't Velde in Warnsveld.

Plaats van rust, bezinning en reflectie
De Nederlandse Politie geeft hiermee uiting aan de zorg die zij heeft voor haar mensen. De Tuin van Bezinning is bedoeld als een plaats voor rust, bezinning en reflectie op de fundamentele waarden van de politieprofessie en het besef welke vergaande consequenties het politievak kan inhouden.

Foto van de Tuin van Bezinning (tijdens de openingsceremonie)

Nationaal monument
Het is gebruikelijk dat er op korpsniveau aandacht wordt besteed aan alle aspecten die bij het overlijden van een medewerker tijdens de dienstuitoefening komen kijken. Herdenken is daar vanzelfsprekend een belangrijke component van. Binnen de korpsen zijn hiervoor diverse initiatieven ontplooid. Op landelijk niveau is daar de Tuin van Bezinning voor. Ieder jaar organiseert de Nederlandse politie op 21 maart een herdenkingsceremonie voor nabestaanden en collega's in de Tuin van Bezinning.

* Naar boven

Laatst gewijzigd 23-08-2007 14:11 | © Nederlands Politie Instituut | Privacy |
Selecteer een korps:

Zoek op kaart/postcode
Amsterdam-Amstelland
Brabant Zuid-Oost
Brabant-Noord
Drenthe
Flevoland
Fryslân
Gelderland-Midden
Gelderland-Zuid
Gooi en Vechtstreek
Groningen
Haaglanden
Hollands Midden
IJsselland
Kennemerland
KLPD
Limburg-Noord
Limburg-Zuid
Midden en West Brabant
Noord- en Oost-Gelderland
Noord-Holland Noord
Rotterdam-Rijnmond
Twente
Utrecht
Zaanstreek-Waterland
Zeeland
Zuid-Holland-Zuid
Overige politieorganisaties