PvdA Rotterdam


In memoriam: Jan Rotmeijer

Di 25 Mrt 2008 - Redactie

Jan Rotmeijer overleden

Afgelopen donderdag, 20 maart, is Jan Rotmeijer overleden, hij werd 82 jaar. Jan was in Hoek van Holland PvdA-er van het allereerste uur. Daar wordt hij ook herinnerd als een strijdvaardig en sociaal bewogen mens. Voor zn werk in de Rotterdamse politiek werd hij onderscheiden met de Wolfert van Borsele-penning.

Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van Jan. Wij wensen zijn dierbaren alle sterkte.

Marja Bijl, voorzitter PvdA Rotterdam
Peter van Heemst, fractievoorzitter PvdA Rotterdam

De crematieplechtigheid vond plaats op dinsdag 25 maart om 12 uur in het crematorium Hofwijk, Delftweg 230 te Rotterdam. Het correspondentieadres is Koninginneweg 157, 3078 GM Rotterdam.

In memoriam Jan Rotmeijer: politicus en actievoerder Door Dick Pettinga

Was het omdat hij compensatie zocht als werknemer van een grote multinational? Of misschien omdat hij als chemicus (nog betrokken bij de ontwikkeling van margarine) zo goed op de hoogte was van wat de chemische industrie ons in positieve, maar ook in negatieve zin kon brengen?
Hoe het ook zij, vanaf de roerige jaren 70 was Jan niet aflatend in touw voor het milieu in de breedste zin van het woord. Hij voerde samen met anderen hard actie tegen de negatieve gevolgen van de chemische industrie in het Rijnmondgebied in het algemeen en (met resultaat!) tegen de komst van Hoogovens naar de Maasvlakte. In die rol was hij op zijn best: precies de vinger leggend op de zere plekken in de bedrijfsanalyses en - als oprechte democraat - optimaal gebruikmakend van de rechtsregels die hem ten dienste stonden.

Ook in de politiek verloochende Jan zijn actie-achtergrond niet. Gepokt en gemazeld in Nieuwe Koers en de PvdA zette hij zich in de gemeenteraad van Rotterdam breed in. Ook daar lag het accent uiteraard op milieubeheer, maar ook over andere onderwerpen sprak hij een hartig woordje mee. Daarbij toonde hij zich uiterst vasthoudend en moest je wel van héél goede huize komen om hem van zijn standpunt af te brengen.

Met Jan Rotmeijer is ons weer een oudgediende ontvallen uit de tijd dat PvdA-ers zich nog trots gewoon socialist noemden. Wij denken met dankbaarheid aan zijn principiële en nauwgezette toewijding terug.

Dossier


* Personalia