Gemeente Deurne

13 maart 2008
19 maart Nationale Boomfeestdag Boom zoekt kind

Basisschool dn Bogerd viert Boomfeestdag

De Nationale Boomfeestdag met als thema Boom zoekt kind is dit jaar op woensdag 19 maart en Deurne viert dit samen met basisschool dn Bogerd uit de Sint-Jozefparochie. Leerlingen van groep zes van deze basisschool planten in totaal eenendertig bomen op industrieterrein Binderen langs de Binderendreef.

Een leerling gaat samen met wethouder Nicole Lemlijn en schooldirecteur Jan Roestenberg eerst een Vleugelnoot als centrale boom planten. De Vleugelnoot is de boom van het jaar.

Daarna gaat de hele groep aan de slag met dertig inlandse eiken. Er is voor deze boom gekozen omdat dit een zeerlanglevende, Europese hardhoutsoort is. In Nationaal Park de Hoge Veluwe staan zelfs exemplaren die uit de Romeinse tijd stammen. Dit geeft aan hoe duurzaam deze boomsoort is. Hopelijk staan deze bomen er nog steeds als de kinderen van de kinderen die ze nu planten alweer opa of oma zijn.
Daarnaast hebben inlandse eiken een hoge ecologische waarde. Dit betekent dat dit soort bomen de diversiteit verhoogt van de flora en fauna van de omgeving waarin de boom staat. Boomsoorten die bijvoorbeeld nog maar enkele tientallen jaren in ons land voorkomen, hebben een lage ecologische waarde (10% vergeleken met inlandse eiken).
Omdat de gemeente graag de ecologische waarde aan de rand van de bebouwde kom wil versterken en het nieuwe bedrijventerrein een duurzaam karakter heeft, is de keuze gevallen op de inlandse eik.

In verband met het thema Boom zoek Kind is aan de deelnemende kinderen gevraagd of ze een wens schrijven voor de boom die ze gaan planten. Deze wens wordt samen met een zakje voeding voor de boom begraven. Door deze wens wordt elk kind verbonden met zijn boom.

De Boomfeestdag is een nationaal, jaarlijks terugkerend feest voor de natuur dat zich richt op kinderen. Het is van belang om kinderen al op jonge leeftijd te wijzen op het nut en het bijzondere van bomen en natuur in hun directe leefomgeving.
Dit jaar is het thema Boom zoekt kind. Met dit thema speelt de Boomfeestdag niet alleen in op het feit dat bomen beschermd moeten worden maar ook op het maatschappelijke probleem dat de jeugd te weinig buiten speelt en beweegt. Graag zien we dat onze kinderen meer buiten komen (dus ook in de bossen), om op deze wijze op en speelse manier in aanraking te komen met de bomen en natuur.

In Deurne wordt de Boomfeestdag georganiseerd door Natuur- en Milieu Educatie Centrum De Ossenbeemd en de gemeente Deurne.