Gemeente Elburg


Omruilactie groene container

De inwoners van de Gemeente Elburg die destijds niet hebben meegedaan aan de omruilactie groene container kunnen alsnog hun groene 140 liter container omruilen voor een 240 liter container. U kunt zich hiervoor aanmelden door het digitale formulier in te vullen, dit kan tot vrijdag 18 april 2008.

Anderhalf jaar terug hebben inwoners van de gemeente Elburg hun 140 liter groene container kunnen omruilen voor een groene container van 240 liter.

Een groot aantal inwoners heeft hier destijds gebruik van gemaakt maar ondanks dat krijgen wij regelmatig het verzoek van burgers om alsnog de groene container om te ruilen. Daarom vindt er nogmaals een omruilactie plaats waarbij u uw groene 140 liter container kunt omruilen voor een 240 liter container. Het omruilen is kosteloos, ook de jaarlijkse afvalstoffenheffing verandert door deze omruilactie niet.

U kunt zich hiervoor aanmelden door het digitale formulier in te vullen. Aan de hand van het aantal aanmeldingen wordt door ons bekeken wanneer de containers worden omgeruild, dit kan enkele maanden duren gezien de levertijd, maar hierover ontvangt u nog nader bericht.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer, telefoonummer 688685.