Gemeente Medemblik

Hoorzitting Commissie voor de bezwaarschriften

De commissie voor de bezwaarschriften houdt een hoorzitting op dinsdag 25 maart 2008 om 20.00 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis aan de Korteling 1 te Midwoud. De ingang bevindt zich aan de achterzijde van het gemeentehuis bij de grote parkeerplaats.

Aan de orde komen drie bezwaarschriften:


1. inzake de terugbetaling van een uitkering (20.00 uur);


2. tegen het besluit om op grond van de Woningwet een bouwvergunning te weigeren wegens strijd met het bestemmingsplan (20.30 uur);


3. tegen het besluit van het college om op grond van de Woningwet een bouwvergunning te weigeren wegens strijd met het bestemmingsplan (21.00 uur).

De hoorzittingen zijn openbaar. Na afloop vergadert de commissie verder in beslotenheid om de adviezen op te stellen voor het college.

U heeft de mogelijkheid de stukken met betrekking tot de te behandelen bezwaarschriften in te zien bij de balie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, gedurende de openingstijden van het gemeentehuis aan de Korteling 1 te Midwoud.