Ministerie van Defensie

25-03-2008
De Nederlandse inzet voor de NAVO-top in Boekarest Ondertekenaar: Minister van Buitenlandse Zaken

Hierbij informeer ik u, mede namens de minister-president en de minister van Defensie, over de agenda van en de Nederlandse inzet voor de NAVO-top die van 2 tot en met 4 april 2008 in Boekarest wordt gehouden. In deze brief wordt tevens ingegaan op de visie van de regering op de toekomst van de NAVO en op de partnerschappen, zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg met uw Kamer d.d. 4 december 2007.

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

drs. M.J.M. Verhagen

in Boekarest
Om deze publicatie te raadplegen heeft u het programma Acrobat Reader nodig, dat u gratis kunt downloaden