Gemeente Geldermalsen

Burgerpanel Geldermalsen. Denkt u even mee!

25 maart 2008 - Vanaf 27 maart kunnen inwoners van de gemeente Geldermalsen meedoen met het Burgerpanel Geldermalsen. Het nieuwe instrument voor meedenkende burgers gaat tijdens de themamarkt Gezondheid (27 maart, 17.00-20.00 uur) van start. Bezoekers kunnen zich direct digitaal aanmelden en maken kans op een presentje. Gemeente Geldermalsen maakt beleid voor haar inwoners, daarom hoort de gemeente graag wat inwoners vinden. Elke inwoner van de gemeente Geldermalsen kan meedoen met het Burgerpanel. Het is snel, veilig, anoniem en leuk. Als Burgerpanellid meewerken aan het gemeentebeleid kan vanuit huis. Het makkelijkst is om via internet mee te doen. Wie geen internet heeft kan ook schriftelijk meedoen.

Hoe en wat
Het Burgerpanel is één van de manieren om de betrokkenheid van burgers te verhogen. Een lid van het Burgerpanel geeft zijn mening of informatie over onderwerpen die voor de inwoner van belang zijn. Onderwerpen waar de gemeente zich mee bezig houdt zijn: leefbaarheid in de buurt, veiligheid, sport, groenonderhoud, etc. Dat betekent natuurlijk niet dat de mening van het Burgerpanel altijd en automatisch wordt omgezet in nieuw en ander beleid. Naast de mening van het Burgerpanel, zijn andere zaken van invloed op de uiteindelijke beslissingen, zoals uitvoerbaarheid, geld enzovoort. En in veel gevallen is het uiteindelijke de gemeenteraad die beslist.

Elke inwoner van de gemeente Geldermalsen kan zich aanmelden voor het Burgerpanel. De panelleden vormen een zo goed mogelijke afspiegeling van de Geldermalsense samenleving: mannen, vrouwen, jongeren, ouderen, enzovoort.

Snel meedenken
Het aantal vraagrondes hangt af van de onderwerpen waar de gemeente Geldermalsen beleid voor maakt. Er wordt gestreefd naar 4 vraagrondes in het eerste jaar. Het invullen van een vragenlijst gaat snel.

Persoonsgegevens
Wie zich aanmeldt voor het Burgerpanel, vult eenmalig een aantal persoonsgegevens zoals woonsituatie en gezinssituatie in. Deze gegevens gebruikt Geldermalsen bij het analyseren van de resultaten van de onderzoeken die we gaan doen. Zodoende kunnen er bijvoorbeeld uitspraken worden gedaan als: jongeren vinden vooral, terwijl ouderen aangeven dat.

Vrijwillig, veilig en anoniem
Meewerken aan een onderzoek is vrijwillig en altijd anoniem. De resultaten die worden gepubliceerd zijn niet te herleiden tot individuele panelleden. Het Burgerpanel is aangemeld bij het Centraal Bureau Persoonsgegevens.