FNV Bondgenoten

Vakbonden naar rechter om naleving CAO Koole Tank Storage te eisen

Omdat Koole Tank Storage (KTP) niet bereid is om via overleg tot een oplossing te komen over naleving van de cao, stappen vakbonden FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond naar de rechter. KTP komt op verschillende punten de cao niet na.

De belangrijkste onderwerpen waar KTP de CAO niet naleeft zijn:
* het uitbetalen van het overwerk op zon en feestdagen;
* overwerk toeslag flexploeg;

* afbouw toeslag tijdens re-integratie periode;
* inhuren op kernactiviteiten wat volgens de CAO niet is toegestaan;
* medewerkers onder een ander arbeidsvoorwaarde regime laten werken dan de CAO toe staat;

* medewerkers tegen een lager salaris aannemen dan de CAO toestaat.

KTP was op geen enkele manier bereid om deze punten via het normale overleg op te lossen. Vakbonden hebben tijdens het overleg diverse malen aangedrongen om samen tot een oplossing te komen maar KTP was hier niet toe bereid.

---