FNV Bondgenoten

FNV Bondgenoten start onderzoek naar veiligheidsbeleving beroepschauffeur

Vakbond FNV Bondgenoten start een onderzoek naar de veiligheidsbeleving van beroepschauffeurs. Het onderzoek is een onderdeel van het project Vakmanschap en Veiligheid.

Chauffeurs kunnen aan het onderzoek deelnemen door de vragenlijst op de website www.veiligheidenvakmanschap.nl in te vullen. De uitkomsten van het onderzoek wil de bond gebruiken om werkgevers en overheid aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor goede en veilige werkomstandigheden voor chauffeurs.

De afgelopen maanden heeft FNV Bondgenoten op parkeerplaatsen al vijfhonderd chauffeur geënquêteerd. De eerste conclusies die uit dit vooronderzoek getrokken kunnen worden zijn onder andere dat de helft van de chauffeurs zich wel eens onveilig voelt en dat één op de vier chauffeurs wel eens is bedreigd of bestolen.

"Deze signalen liegen er niet om", vindt bestuurder Frank Pavias van FNV Bondgenoten. "We moeten hier echt wat aan doen. Overheid en werkgevers kunnen hun verantwoordelijkheid niet meer ontlopen en zullen snel met maatregelen en vooral geld over de brug moeten komen om dit te realiseren".

FNV Bondgenoten gaat zich dit jaar speciaal richten op het vergroten van de veiligheid en het vakmanschap van de beroepschauffeur. Belangrijk onderdeel hiervan is het project Vakmanschap en Veiligheid, dat onlangs samen met werkgevers is gestart.

In de loop van 2008 moet dit project minimaal vijf praktische handvatten voor chauffeurs opleveren om de veiligheid en het vakmanschap onderweg te vergroten.

Het onderzoek op www.veiligheidenvakmanschap.nl is begin maart gestart en loopt nog tot half april.

---