FNV Bondgenoten

FNV Bondgenoten: Eerste leden stemmen over principeakkoord kleinmetaal

Tijdens verschillende ledenbijeenkomsten in alle regio's, stemmen maandag de eerste leden van FNV Bondgenoten over het principeakkoord voor de kleinmetaal. Het principeakkoord werd afgelopen vrijdagnacht gesloten nadat er vier weken lang gestaakt was in de sector.

De geplande stakingen op 3^e en 4^e Paasdag maken nu plaats voor ledenbijeenkomsten waarin de werknemers uit de sector uitleg krijgen over de inhoud van het akkoord en hun stem daarover kunnen laten horen. Jan Berghuis, landelijk onderhandelaar FNV Bondgenoten: "De mensen hebben hard voor dit akkoord gevochten. Nu is het aan hen om te besluiten of dit akkoord ook geaccepteerd wordt."

Berghuis gaat zelf naar Rotterdam om de inhoud van het akkoord en het proces toe te lichten. Anja Jongbloed, cao-coördinator bij FNV Bondgenoten spreekt in Eindhoven en tweede onderhandelaar Jos Brocken laat in Groningen van zich horen. Berghuis: "Wij vinden het zelf een heel mooi akkoord. Maar voor sommige mensen zullen er wat onduidelijkheden in zitten. We vinden het dus heel belangrijk om goed uit te leggen wat we precies hebben afgesproken, zodat mensen ook weten waarover ze stemmen."

De belangrijkste afspraken in het akkoord hebben betrekking op loon, leeftijdsdagen en scholing. Een aantal van de vakbondseisen hierop zijn iets anders ingevuld dan van tevoren gevraagd was. "Maar dat betekent zeker niet dat het slechter is. Alles waarmee we geschoven hebben, is gecompenseerd. Zo gaat bijvoorbeeld de loonsverhoging van 3,5 procent op 1 april 2008 2 maanden later in dan we eigenlijk wilden, maar dat wordt gecompenseerd door een extra eenmalige van EUR 200 op die datum. Voor de lage en middeninkomens, waar de vaklieden veelal onder vallen, levert dit uiteindelijk zelfs meer op," aldus Berghuis.

Na de ledenbijeenkomsten van dinsdag worden ook de andere leden van FNV Bondgenoten gevraagd naar hun mening over het akkoord. Via stemformulieren, internet en latere ledenbijeenkomsten wordt binnen afzienbare tijd duidelijk of het principeakkoord wordt omgezet naar een nieuwe cao Metaal&Techniek. Onder de cao Metaal&Techniek (kleinmetaal) vallen ongeveer 400.000 werknemers in zo'n 33.000 bedrijven.

---