rookvrije horeca

Vragen tweetal ontwerpbesluiten rookvrije horeca

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDe Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

VGP-CB-U-2838664

25 maart 2008

Op 13 maart 2008 heeft uw Kamer mij een aantal vragen gesteld over mijn brief van 21 februari 2008 inzake een tweetal ontwerpbesluiten rookvrije horeca (Kamerstuk 22894/31200 XVI, nr. 162). Hierbij treft u de antwoorden op deze vragen aan.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink