Omtzigt en Smilde over de compensatie voor het eigen risico

Uitstelbrief op kamervragen van Omtzigt en Smilde over de compensatie voor het eigen risico

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDe Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DZ-K-U-2839379

21 maart 2008

De vragen van de Kamerleden Omtzigt en Smilde (beiden CDA) over de compensatie voor het eigen risico (2070813570) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

De reden van het uitstel is dat de informatie die voor de beantwoording noodzakelijk is, nog niet volledig beschikbaar is.

De beantwoording zal plaatshebben omstreeks half april 2008.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink