Gemeente Deventer

Huisvestingsverordening Deventer in werking

Regels en beperkingen kamerverhuur
De gemeente wil voorkomen dat er teveel kamers verhuurd worden in het gebied rond de Rielerweg en heeft daarom regels gesteld. Deze regels staan in de nieuwe Huisvestingsverordening en gelden sinds 14 maart 2008. Met de verordening is nu een vergunningplicht voor kamerverhuurpanden ingesteld in de bovengenoemde wijken.

Vergunning
Een vergunning is nodig voor het verhuren van twee kamers of meer per pand als de eigenaar er ook woont of anders vanaf drie kamers per woning. Een vergunning wordt niet afgegeven als daarmee het percentage toegestane aantal kamerverhuurpanden in de straat of gedeelte van de straat met dezelfde postcode boven de 10 procent komt.

Nieuwe kamerverhuurders moeten eerst een vergunning aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders en moeten voldoen aan de gestelde voorwaarden voordat ze een vergunning krijgen. Het college beoordeelt de aanvragen. Als er niet aan de regels wordt voldaan, wordt er geen vergunning afgegeven.

Overgangsregeling
Voor de reeds op 22 augustus 2007 (het moment dat de gemeente de plannen openbaar maakte) bestaande kamerverhuurpanden geldt een overgangsregeling. De Huisvestingsverordening is op 14 maart 2008 in werking getreden. Tot drie maanden na het in werking treden van de verordening kan een beroep op worden gedaan op het overgangsrecht. Dat betekent dat vòòr 14 juni 2008 bij het college schriftelijk een melding dient te worden ingediend, voorzien van de vereiste gegevens (hiervoor is een apart formulier beschikbaar).

Belangrijk voor huurders
De geregistreerde kamerverhuurpanden worden door de gemeente gecontroleerd op het gebruik en op de technische- en brandveiligheidseisen. De gemeente treedt op tegen illegale kamerverhuur.

Voor (potentiële) kamerhuurders in de wijken Rielerweg-West en Rielerweg-Oost, is het dus belangrijk om te weten of voor een kamer een vergunning is afgegeven. Informeer hiernaar bij de kamerverhuurder of de gemeente.

Grensstraten
Het werkingsgebied van de verordening wordt begrensd door de volgende straten:

* Brinkgreverweg tot aan Ceintuurbaan

* Henri Dunantlaan, gelegen tussen Brinkgreverweg en Nico Bolkesteinlaan

* en Nico Bolkesteinlaan tot aan het Overijssels kanaal.

Informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op deze website terecht. Hier is de Huisvestingsverordening met toelichting in zijn geheel in te zien en zijn de aanvraagformulieren voor de omzettingsvergunning en voor de overgangsregeling te downloaden.

U kunt ook terecht bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81, geopend ma,di en vrij van 8:30 - 14:00, wo: van 8:30 - 16:00 en do: van 8:30 - 20:00, telefonisch bereikbaar op nummer 0570 - 693911.

Publicatiedatum: 25-3-2008
deurbellen

© 2004 Gemeente Deventer Laatste wijziging dinsdag 25 maart 2008