Gemeente Overbetuwe


Dinsdag 25 maart 2008, aanvang 20.00 uur, raadszaal gemeentehuis Elst

Onderwerpen:

Bespreekpunten:


* Vragenuur

* Spreekrecht publieke tribune

* Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering van 26 februari 2008
* Ingekomen stukken en mededelingen

* Bestemmingsplan Hoofdstraat 171, Herveld
* Plan van Aanpak Centrum Elst

* Administratieve- en begrotingswijzigingen 2008

Hamerstukken:


* Jaarverslag Milieu & Ruimtelijke Regelgeving 2007
* Bezwaar tegen voorbereidingsbesluit Elst-Centraal
* Waterhuishouding De Aam e.o.

* Besluit op bezwaar tegen voorbereidingsbesluit Aamsestraat 84 te Elst

* Jaarrekeningen 2005 en 2006, begroting 2007 van StisamO en toekomstige besluitvor-ming over dit onderwerp
* Financiële voortgangsrapportage Project Brede School december 2007

Iedereen kan over onderwerpen die op de agenda staan maximaal 5 minuten het woord voeren. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Neem dan uiterlijk dinsdag 25 maart 2008 vóór 10.00 uur contact op met de griffie, tel. 0481 â 362 305.
De agenda en de bijbehorende vergaderstukken kunt u vanaf vrijdag 14 maart 2008 tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Elst, bibliotheken en dorpshuizen.
Het is mogelijk de volledige agenda, inclusief tijdsindicatie en achterliggende stukken te bekijken via deze site, verder klikken op College en Raad, vervolgens op Vergaderstukken, daarna op Vergaderkalender en tenslotte de gewenste vergadering aanklikken.