Gemeente Overbetuwe


Meetonderzoek luchtkwaliteit langs de A50

---

Bij parkeerplaats De Meilanden op de A50 nabij knooppunt Valburg wordt op dit moment hard gewerkt. Er wordt zand aangebracht, er worden bomen aangeplant en er wordt meetapparatuur geplaatst. Het zijn voorbereidingen voor een meetonderzoek op het gebied van luchtkwaliteit.

Tijdelijke proefopstelling

Het gaat om een tijdelijke meetproef van de Stadsregio Arnhem Nijmegen in samenwerking met het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit van Rijkswaterstaat. De proef gaat op 19 maart van start en duurt tot eind 2008. Doel van de proef is te meten wat het effect is van groen â bomen en struiken â op de luchtkwaliteit. Uit literatuuronderzoek is bekend dat bomen en planten stikstofoxiden en fijnstof uit de lucht filteren. Het meetonderzoek moet aantonen of en hoe groot dat effect in de praktijk is.

Samenwerkingsverband

Het onderzoek is een initiatief van een consortium onder leiding van de Stadsregio Arnhem Nijmegen in samenwerking met het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit. Ook de gemeente Overbetuwe speelt een belangrijke rol in het onderzoek: de gemeente is gastheer, want het onderzoek vindt plaats op het grondgebied van deze gemeente.

Meer informatie

Als u op de hoogte wil blijven van het onderzoek kunt u na 19 maart terecht op de website van de Stadsregio Arnhem Nijmegen (www.destadsregio.nl). Voor meer informatie over luchtkwaliteit en de maatregelen die de overheid neemt, kunt u ook de website van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (www.ipluchtkwaliteit.nl) raadplegen.