Gemeente Overbetuwe


Elst-Zuid krijgt weer een wijkplatform---

Op 11 februari en 11 maart zijn er wijkavonden gehouden om een inventarisatie te maken van aandachtspunten die er spelen in de wijk. Er zijn vele punten uitgekomen, zoals te hard rijden, hondenpoep en jeugd. Hiermee gaat het nieuwe wijkplatform Elst-Zuid aan de slag. Er hebben zich 13 mensen aangemeld die samen in het nieuwe wijkplatform de belangen van de bewoners in deze mooie wijk gaan behartigen. Voor wijkbewoners de geïnteresseerd zijn, is er altijd nog plaats voor meer vrijwilligers. Vooral vanuit de wijken Lynden, Perenbuurt en Vosbergen kunnen wij nog vertegenwoordigers gebruiken. U kunt zich aanmelden bij de dorps- en wijkcoördinator Carin Wüstefeld van de gemeente Overbetuwe of via info@overbetuwe.nl