Gemeente Overbetuwe


Henk Vos overleden

---

Henk Vos

De heer Vos was vanaf 10 september 1992 politiek actief. Eerst als lid van de gemeenteraad en wethouder van de voormalige gemeente Valburg, na de herindeling als lid van de gemeenteraad van Overbetuwe. De gedrevenheid van de heer Vos voor en zijn betrokkenheid met de plaatselijke politiek waren groot. Hij heeft zich onvermoeibaar ingezet voor de belangen van de Overbetuwse samenleving. Met dankbaarheid gedenken wij zijn grote werkkracht en bijdrage aan het openbaar bestuur.

Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hun alle sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

Namens het gemeentebestuur van Overbetuwe,

E. Tuijnman, burgemeester
A.J. van den Brink, griffier
Th. M.M. Hoex, gemeentesecretaris