Partij van de Arbeid

Plasterk over lerarensalarissen

25-03-2008 01:55

Minister van Onderwijs Ronald Plasterk (PvdA) schrijft in de Volkskrant dat het geld voor hogere lerarensalaris grotendeels 'nieuw geld is' en dat de leraren niet de rekening betalen voor de structurele salarisverbeteringen: Als dat het geval was, zou ik ook gaan staken.

Het Lerarenplan van het kabinet leidt in het voortgezet onderwijs tot een salarisstijging van gemiddeld 10 procent. En dat is voor het overgrote deel (800 miljoen van de 1,1 miljard euro) nieuw geld, rekent minister Plasterk voor in de Volkskrant.

In hetzelfde artikel geeft Plasterk bovendien aan dat de zogenaamde 'Nahossers ' zullen worden ontzien: '... Ik noemde de Bapo (Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen). Dat is een regeling die leraren van 52 jaar en ouder de mogelijkheid geeft een aantal uren per week minder te werken. In tijden van een lerarentekort lijkt het mij niet onredelijk te kijken of dat geld niet anders kan worden ingezet ten behoeve van dezelfde leeftijdgroep. Bijvoorbeeld door die leraren minder les te laten geven, maar ze de vrijvallende uren binnen de school actief te laten zijn als mentor van jonge leraren. Veel jonge leraren vinden een volle baan voor een startende leraar immers erg zwaar.

De groep leraren die 20 jaar geleden in lagere salarissen zijn gezet (de nahossers), vrezen nu door zon maatregel opnieuw de klos te zijn. Dat snap ik. Ik ben bereid met de vakbonden te bespreken of het pakket zodanig in maatvoering en fasering kan worden ingevuld dat hier wat aan gedaan kan worden. '

Het volledige artikel van minister Plasterk vindt u in onze digitale bibliotheek >