Woonlasten stijgen euro 80,- in 2008

25/03/2008 14:17

VNG

Rijksbelastingen zijn de belangrijkste oorzaak

Eigenaar-bewoners zijn dit jaar gemiddeld euro 80,- meer kwijt aan bijkomende woonlasten. Dit blijkt uit de Woonlastenmonitor 2008, die dit jaar voor het eerst verschijnt. Deze Woonlastenmonitor is in opdracht van de VNG door het COELO uitgevoerd en schept een eenduidig overzicht van de woonlasten. In totaal wordt 51 % van de woonlasten gevormd door de hypotheeklasten. Van de woonlasten die overblijven (bijkomende woonlasten) wordt 45 % door de Rijksoverheid opgelegd.

Bijkomende woonlasten zijn de woonlasten naast de hypotheeklasten zoals belastingen op water, energie, het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting. Gemeentelijke belastingen maken 14 % van de bijkomende woonlasten uit en de waterschapslasten 6 %. Daarnaast is er dan ook nog de opstalverzekering (4 %).

Een gemiddeld huishouden met een koopwoning is dit jaar euro 80,- meer kwijt aan bijkomende woonlasten. Dit is 0,3% van het inkomen. Deze stijging wordt volledig veroorzaakt door hogere belastingen. Deze extra belasting moet voor 79% aan het Rijk betaald worden en wordt veroorzaakt door de gestegen huizenprijzen (euro 56,- overdrachtsbelasting, euro 38,- eigenwoningforfait). Slechts 14 % gaat naar gemeenten en 7 % naar de waterschappen waarbij gemeenten de stijging van de huizenprijzen compenseert door de tarieven van de OZB te verlagen. Dit doet het rijk niet bij de overdrachtsbelasting en bij het eigenwoningforfait!

Het kleinst stijgende onderdeel van de bijkomende woonlasten is de OZB. Deze stijgt gemiddeld euro 6,- (of 0,02 % van het inkomen). Tevens hebben gemeenten dit jaar gemiddeld euro 10,- per huishouden meer nodig voor de riolering en om huisvuil in te zamelen en te verwerken. Vooral de kosten voor de riolering nemen toe omdat de riolering op veel plaatsen aan vervanging toe is en omdat gemeenten meer taken hebben gekregen op het gebied van waterbeheer. Huisvuil kost de burger nauwelijks meer dan vorig jaar.

De VNG wil met de jaarlijkse woonlastenmonitor een éénduidig overzicht geven van de woonlasten, de eventuele stijging per jaar en een onderverdeling naar de verschillende lasten die er zijn. Daarbij benadrukken wij dat het hier gaat om de gemiddelde woonlasten van eigenwoningbezitters voor een gemiddeld huishouden. Ieder huishouden kan hier van afwijken door locatie en gezinssituatie. En in tegenstelling tot anderen worden de woonlasten in euro's en in percentages van het gemiddelde besteedbare inkomen gepresenteerd. De volledige Woonlastenmonitor 2008 kunt u downloaden via www.vng.nl.

Zie bijlage voor grafieken.

Den Haag, 26 maart 2008