ChristenUnie


Inbreng over de samenvoeging van Bennebroek en Bloemendaal

Inbreng over de samenvoeging van Bennebroek en Bloemendaal

woensdag 19 maart 2008 14:19

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling van de gemeenten Bennebroek en Bloemendaal. Zij constateren dat de gemeentelijke herindeling vrijwillig tot stand is gekomen, na diverse bestuurskrachtmetingen en unanieme instemming van de gemeenteraden. Daarnaast blijken betrokken gemeenten interne en regionale samenhang te vertonen, hetgeen belangrijk is voor het ontstaan van een goede nieuwe gemeente.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering naar de uitvoering van het bestuursakkoord op het punt van het formuleren van een nieuw beleidskader gemeentelijke herindeling. Wat is de stand van zaken, zo vragen deze leden.