Kennisbank nodig voor efficiëntere rampenoefeningen

25/03/2008 14:41

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Een kennisbank met ervaringen van oefeningen en van daadwerkelijke rampen zal een beter inzicht kunnen geven in de realiteit van grote ongevallen, branden en rampen. Oefeningen kunnen daardoor efficiënter worden. Dit stelt prof. mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, in zijn openingstoespraak op het symposium "Oefenen: zin of onzin?" van het Traumacentrum West-Nederland op 25 maart in Leiden.

In de Arbo-regelgeving is vastgelegd dat het houden van oefeningen noodzakelijk is om voorbereid te zijn op bijvoorbeeld branden. De praktijk laat echter zien dat hier vaak weinig van terecht komt. Oefeningen zijn soms tijdrovend en duur voor de organisatie of onderneming. Ook kan het zijn dat oefeningen lastig zijn uit te voeren, een oefening in een ziekenhuis is bijvoorbeeld aanzienlijk ingewikkelder dan in een kantoorpand. Ze worden ook niet altijd als nuttig ervaren. Dit laatste wordt vooral ingegeven doordat men geen besef heeft van wat er in werkelijkheid kan gebeuren en het gevoel dat het zo'n vaart niet zal lopen. Het nut van oefenen weegt dan niet op tegen de verstoring van de dagelijkse gang van zaken.

De ervaringen van de Onderzoeksraad laten echter zien dat de gevolgen van een ongeval of brand beperkt hadden kunnen blijven indien de betrokkenen beter voorbereid waren geweest. Er is vaak onvoldoende kennis van de werkelijke omstandigheden waarin men in een crisissituatie komt te verkeren. Bovendien moeten veel organisaties en ondernemingen zelf opnieuw het wiel uitvinden en kan er geen gebruik worden gemaakt van ervaringen die anderen al hebben opgedaan.

Daarom bepleit de heer Van Vollenhoven de komst van een kennisbank voor deze ervaringen met oefeningen en met rampen die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en spreekt tevens de intentie uit dit onder de aandacht te brengen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

http://www.onderzoeksraad.nl