Gemeente Doetinchem

Persbericht 25 maart 2008

Afblazen paasvuur Nieuw-Wehl eigen keuze organisator

Vier van vijf paasvuren gemeente Doetinchem succesvol verlopen

Van de vijf paasvuren, waarvoor de gemeente Doetinchem op haar grondgebied vergunning had verleend, zijn er vier succesvol verlopen. Na de gebruikelijke gemeentelijke controle, heeft de organisator van het Nieuw-Wehlse paasvuur besloten om dit evenement af te gelasten.

Gemeentelijke handhavers controleren daags voor de paasvuren alle locaties waarvoor vergunning is verleend. De handhavingcontrole is bedoeld om de veiligheid van de paasvuren de garanderen. Bij deze controle wordt met name gelet op het materiaal dat wordt verbrand en of de plek van het paasvuur voldoet aan de afstandsnormen. De locatie van elk paasvuur is ingetekend op een kaart die onderdeel vormt van de vergunning.
Bij de controle in 2008 werden afwijkingen geconstateerd bij twee paasvuren. In beide gevallen voldeden de opgebouwde stapels niet aan de afstandsnormen. Op beide locaties zijn met de handhavers afspraken gemaakt over verplaatsing van het paasvuur. Technisch waren hiervoor geen belemmeringen. De organisator van het Gaanderense paasvuur heeft het paasvuur volgens afspraak verplaatst, de Nieuw-Wehlse organisator blies het evenement af. Van intrekking van de vergunning is in beide gevallen geen sprake geweest.

College betreurt afgelasting paasvuur Nieuw-Wehl Namens het college laat burgemeester Herman Kaiser weten de afgelasting in Nieuw-Wehl te betreuren: De paasvuren vormen een Achterhoekse traditie die we zeker moeten koesteren. De paasvuren zijn een uiting van de gemeenschapszin waar we in deze regio op kunnen bogen. De gemeente Doetinchem werkt juist van harte mee aan het mogelijk maken van dit soort evenementen, waarbij de veiligheid natuurlijk wel voorop staat. Burgemeester Kaiser: Ik ben dan ook bijzonder ontstemd door de suggestie van het organisatiecomité uit Nieuw-Wehl als zou de gemeente roet in het eten hebben gegooid. Het paasvuur was gewoon niet op de afgesproken plek opgebouwd, maar na verplaatsing had dit paasvuur zonder problemen ontstoken kunnen worden. Ik ga op korte termijn met de organisatie om tafel om de gang van zaken te bespreken.