Gemeente Coevorden

Unieke postzegel Coevorden

Vanmorgen is een unieke postzegel van Coevorden verschenen in de postzegelserie `Mooi Nederland' van TNT Post. Bert Bouwmeester ontving uit handen van Anne Willem van der Meulen van TNT Post de eerste zegels. Hij gebruikte ze direct om drie kaarten te versturen.

De eerste naar ZKH Prins Willem Alexander. Begin dit jaar is de Rijmkroniek van Coevorden verschenen, geschreven door de dichters Driek van Wissen en Jean Pierre Rawie. Het is een verhaal op rijm over Coevorden, door de kroonprins verteld aan zijn dochter Amalia. De dichters hebben het eerste exemplaar gesigneerd, voorzien van een tekst voor de kroonprins en deze wordt met de kaart meegestuurd. Een andere kaart ging op de bus naar collega-burgemeester Sam Sullivan van Vancouver waar in 2010 de Olympische Winterspelen plaatsvinden. In Coevorden is de Stichting Coevorden 2010 opgericht om Coevorden tijdens de Spelen zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen. De derde kaart tenslotte gaat op weg naar Renate Groenewold, ereburger van Coevorden en lid van het comité van aanbeveling van de Stichting Coevorden 2010.

In 2008 staan vijf gemeenten in de schijnwerpers met een eigen postzegel, waarvan de Coevorden-postzegel de eerste is die verschijnt. TNT Post geeft gedurende drie en een half jaar (2005 - eerste helft 2008) de serie `Mooi Nederland' uit. Deze postzegels zijn gewijd aan Nederlandse dorpen of steden met een bijzonder jubileum of met een grote cultuurhistorische waarde. Coevorden viert dit jaar het feit dat 600 jaar geleden opnieuw stadsrechten zijn verleend. In 2008 verschijnen in de Mooi Nederland-serie achtereenvolgens nog Sneek, Heusden, Amersfoort en Zoetermeer.

Over het ontwerp
Op de postzegels is voor iedere stad een silhouet als basisvorm genomen, meestal van een historische figuur. Voor Coevorden is gekozen voor het silhouet van een gans, daarmee verwijzend naar de bijnaam `ganzenstad'. In dit silhouet zijn meerdere elementen verwerkt, met als basis een foto van het heidelandschap rond Coevorden. De afgebeelde koe is een verwijzing naar de naam van de plaats, die vroeger ook wel met een `k' werd geschreven. Over deze foto is een silhouet van het kasteel van Coevorden gelegd. De sloepenraces worden gesymboliseerd door de langsvarende sloep. Over de postzegels en velrand zijn dunne stippellijnen aangebracht in de vorm van ruitfiguren. Die komen voor in het wapen van Johan van Selbach, ooit bevelhebber van Coevorden en landdrost van Drenthe. De zegel is ontworpen door Bureau `178 aardige ontwerpers'.

Waar verkrijgbaar
De postzegels zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar in de gangbare verkooppunten in de gemeente Coevorden, via de online winkel op www.tntpost.nl en bij de Collect Club in Groningen. De geldigheid van de postzegels voor de frankering is onbepaald. Het velletje Mooi Nederland Coevorden verschijnt in een oplage van 109.5000 velletjes à 5 postzegels van EUR 0,44.