Veilig Amsterdam


Info Meldpunt Oud-Zuid gewijzigd

25 maart 2008

De openingstijden van het Meldpunt Zorg en Overlast aan de J.M. Coenenstraat 4 in stadsdeel Oud-Zuid zijn gewijzigd. Inloop is mogelijk van maandag t/m donderdag van 9.00 â 14.00 uur (J.M. Coenenstraat 4). Het meldpunt is telefonisch te bereiken op maandag t/m donderdag van 10.00 â 16.00 uur op 020 252 1670.

Objectief gezien (aangiftecijfers ed.) is Stadsdeel Oud-Zuid een veilig stadsdeel. Enkel Zuideramstel is volgens deze cijfers veiliger. Los van de cijfers is uit de laatste Veiligheidsmonitor zelfs gebleken dat de inwoners van Oud-Zuid zich het veiligst voelen in vergelijking met alle andere stadsdelen. Het veiligheidsniveau van het stadsdeel ligt dus op een hoog niveau. Dit wil niet zeggen dat er geen continue aandacht is voor de verschillende veiligheidsfacetten. In het programma-akkoord van Stadsdeel Oud-Zuid staat: Mensen moeten zich veilig blijven voelen in Amsterdam Oud-Zuid. Om de veiligheid te vergroten wil het stadsdeel hoog inzetten op preventie. Â

Belangrijkste aandachtspunten op het gebied van veiligheid zijn:Â
* Openbare ruimte moet een plek voor ontmoeten worden
* Sociale cohesie wordt bevorderd door middel van activiteiten in buurthuizen, jongerencentra of op straat (bijvoorbeeld het ondersteunen van sportactiviteiten)

* Bij meervoudige gezinsproblematiek wordt fors ingezet op gezinsaanpak

* Huiselijk geweld wordt snel gesignaleerd en slachtoffers worden geholpen bij het vinden van hulpverleners

* Bij treiteren zal een stevig âlik op stukâ-beleid gehanteerd worden.

* Cameratoezicht kan tijdelijk nodig zijn voor de veiligheid van mensen
Â

Actieplan Veiligheid
Stadsdeel Oud-Zuid maakt jaarlijks een actieplan veiligheid dat dynamisch van aard is. Gedurende het hele jaar kunnen zich ontwikkelingen voordoen die binnen het stadsdeel nieuwe aandacht vragen. Voor meer informatie zie website Stadsdeel Oud-Zuid.