Vereniging Nederlandse Gemeenten

OZB is het minst stijgende onderdeel van de woonlasten

25.03.2008

Woonlasten stijgen 80 door hogere rijksbelastingen

Eigenaar-bewoners zijn dit jaar gemiddeld 80 meer kwijt aan bijkomende woonlasten. Dit blijkt uit de Woonlastenmonitor 2008, die dit jaar voor het eerst verschijnt. Deze Woonlastenmonitor is in opdracht van de VNG door het COELO uitgevoerd en schept een eenduidig overzicht van de woonlasten. In totaal wordt 51 % van de woonlasten gevormd door de hypotheeklasten. De woonlasten die overblijven (bijkomende woonlasten) worden voor het grootste deel (45 %) door de Rijksoverheid opgelegd.

Bijkomende woonlasten zijn de woonlasten naast de hypotheeklasten zoals belastingen op water, energie, het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting. Gemeentelijke belastingen maken 14 % van de bijkomende woonlasten uit en de waterschapslasten 6 %. Daarnaast is er dan ook nog de opstalverzekering (4 %).

Een gemiddeld huishouden met een koopwoning is dit jaar 80 meer kwijt aan bijkomende woonlasten. Dit is 0.3% van het inkomen. Deze stijging wordt volledig veroorzaakt door hogere belastingen. Deze extra belasting moet voor 79% aan het Rijk betaald worden en wordt veroorzaakt door de gestegen huizenprijzen ( 56,- overdrachts-belasting, 38,- eigenwoningforfait). Slecht 14 % gaat naar gemeenten en 7 % naar de waterschappen waarbij gemeenten de stijging van de huizenprijzen compenseert door de tarieven van de OZB te verlagen. Dit doet het rijk niet!

Het kleinst stijgende onderdeel van de bijkomende woonlasten is de OZB. Deze stijgt gemiddeld 6,- (of 0.02 % van het inkomen). De huizenprijzen stijgen wel, maar gemeenten verlagen ter compensatie hun tarieven. Tevens hebben gemeenten dit jaar gemiddeld 10,- per huishouden meer nodig voor de riolering en om huisvuil in te zamelen en te verwerken. Vooral de kosten voor de riolering nemen toe omdat de riolering op veel plaatsen aan vervanging toe is en omdat gemeenten meer taken hebben gekregen op het gebied van waterbeheer. Huisvuil kost de burger nauwelijks meer dan vorig jaar.

De VNG wil met de jaarlijkse woonlastenmonitor een éénduidig overzicht geven van de woonlasten, de eventuele stijging per jaar en een onderverdeling naar de verschillende lasten die er zijn. Daarbij benadrukken wij dat het hier gaat om de gemiddelde woonlasten voor een gemiddeld huishouden. Ieder huishouden kan hier van afwijken door locatie en gezinssituatie. En in tegenstelling tot anderen worden de woonlasten in euros en in percentages van het gemiddelde besteedbare inkomen gepresenteerd. Want 4 % lijkt heel veel, maar betekent soms een stijging van 10,- per jaar voor een huishouden! De volledige Woonlastenmonitor 2008 kunt u downloaden via vng.nl (onder Belastingen).

Den Haag, 25 maart 2008

Meer informatie

* Coelo Woonlastenmonitor 2008 ( )