De Grote Woontest gaat opnieuw van start

25/03/2008 15:21

Stichting Vestia Groep

Zo'n 150.000 huishoudens in Rotterdam en de regio krijgen de komende tijd een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus waarin ze gevraagd worden deel te nemen aan De Grote Woontest, die voor de tweede maal wordt gehouden. De beleving van de bewoners van de regio Rotterdam staat centraal in De Grote Woontest. De respondenten maken door het invullen van een enqu(ee)te hun eigen woonwensen kenbaar. Er wordt op deze manier inzicht verkregen in vraag en aanbod van woonmilieus, woonvormen, de tevredenheid met de eigen woonsituatie en hoe bewoners met elkaar willen samenleven in een wijk. Met de uitkomsten van De Grote Woontest kunnen de opdrachtgevers van het onderzoek (gemeenten, corporaties en ontwikkelaars) aan de slag. Het kan daarbij gaan om verbetering van bestaande wijken of ontwikkeling van nieuwe locaties.

Elke inwoner van de regio Rotterdam, die 18 jaar of ouder is, kan meedoen aan De Grote Woontest. Dus ook mensen die geen uitnodiging hebben ontvangen. Dit kan via de website www.degrotewoontest.nl of door de vragenlijst op te vragen via het gratis telefoonnummer 0800 - 028 0000 (bereikbaar ma. t/m zo. van 9.00 tot 24.00 uur). Elke tiende internetdeelnemer krijgt 1/5 Staatslot en direct na het invullen krijgen alle deelnemers een persoonlijk woonprofiel. Bovendien maken alle deelnemers aan De Grote Woontest kans op prijzen die variëren van een rondvlucht boven Rotterdam voor twee personen, een dagje Blijdorp, een rondvaart met Spido, een waardecheque of een Staatslot. Het doel is om uiteindelijk minimaal 15.000 reacties binnen te krijgen.

Achtergrond
In 2004 heeft de eerste Grote Woontest plaatsgevonden. Het onderzoek werd ook toen uitgevoerd in opdracht van een brede groep organisaties die werken aan de kwaliteit van wonen in Rotterdam en regio: woningcorporaties, gemeenten en projectontwikkelaars. Via De Grote Woontest hebben in 2004 ruim 12.000 bewoners van Rotterdam en de Stadsregio hun mening gegeven over wonen en hun woonwensen. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek was dat de woonconsument meer ruimte, minder steen en minder 'hoog' wil. Stedelijk wonen was en blijft in trek, maar voor 'rustig stedelijk wonen' (wonen met wat meer ruimte, groen, op de grens van buitenwijken en het centrum) bleek er meer vraag dan aanbod te zijn. Verder bleek ook het aantal appartementen dat werd aangeboden groter te zijn dan gewenst; op dit moment wordt dan ook getracht lopende bouwplannen beter te laten aansluiten bij de wensen van de consument. Dit is echter een langdurig proces dat nog niet is afgerond. Tevens waren uitkomsten zoals het feit dat Rotterdam-Zuid als kleurloos en zonder identiteit werd ervaren en het gegeven dat de hogere inkomens daar wegtrokken, reden om over te gaan tot extra investeringen en daartoe het Pact op Zuid tussen partijen af te sluiten. Het onderzoek dat nu wordt gehouden wordt ook gebruikt om de resultaten uit 2004 met de huidige woonwensen van consumenten te kunnen vergelijken.

Vierentwintig opdrachtgevers
Het onderzoek kent maar liefst vierentwintig opdrachtgevers. Deelnemende partijen als ontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten in de Stadsregio en de gemeente Rotterdam kunnen de informatie gebruiken om in de toekomst vraagstukken als ontwikkeling van nieuwbouw, strategisch voorraadbeheer en herstructurering in de regio Rotterdam beter af te kunnen stemmen op de wensen van bewoners. In juni worden de eerste resultaten verwacht, het totale onderzoek wordt eind september afgerond.
---