Gemeente Alphen aan den Rijn

koopstarters: Starters krijgen meer kans op koopwoning

Uitvoeringsprogramma koopstarters: Starters krijgen meer kans op koopwoning

Door sociale huurwoningen met een forse korting te verkopen, krijgen huurders meer kans een woning te kopen. Andere maatregelen om koopstarters te helpen zijn het stimuleren van inwoners om gezamenlijk een project voor koopwoningen op te zetten en de bouw van een beperkt aantal goedkope koopwoningen. Dit staat in het uitvoeringsprogramma koopstarters, dat door de gemeente en wonenCentraal samen is opgesteld.

Huurwoningen te koop
De komende jaren gaat wonenCentraal 1.400 huurwoningen met korting verkopen, met name in het noorden van Alphen. In eerste instantie aan de zittende huurder. Als deze geen belangstelling heeft, wordt de woning pas verkocht als de huurder gaat verhuizen. Als een huurder een huis wil kopen dat niet op de nominatie staat om verkocht te worden, krijgt hij of zij de kans om een andere huurwoning met korting te kopen. Als huurders geen interesse hebben, wordt de woning na vertrek van de huurder zonder korting op de vrije markt aangeboden. Gezien de nog steeds aantrekkelijke prijs van de woningen, is dit een kans voor koopstarters die nog niet in een huurwoning wonen, zoals jonge thuiswonende starters.

Unieke kans
De woningen die wonenCentraal verkoopt, biedt koopstarters een unieke kans. In Alphen aan den Rijn worden verder nauwelijks koopwoningen in dit prijssegment aangeboden. Mensen met een beperkt inkomen konden tot op heden dus vrijwel niet aan een koopwoning komen. Nu wordt het voor hen wel mogelijk om een wooncarrière te maken. De woningen zijn bouwkundig in goede staat en hebben een goede prijs / kwaliteitverhouding.

Nieuwbouw
In Kerk en Zanen worden in 2009 en 2010 ongeveer 50 goedkope en middeldure koopwoningen gebouwd, waarbij particulieren gezamenlijk opdrachtgever zijn. Dit biedt hen meer keuzevrijheid om de woning aan hun woonwensen te laten voldoen. Verder worden er op twee andere locaties in de gemeente respectievelijk 11 en 25 goedkope koopwoningen gebouwd met een maximum verkoopprijs van 125.000 euro. Bij voldoende belangstelling kan dit aantal met nog eens 15 woningen uitgebreid worden.

Doel
Op deze manier spelen de gemeente en wonenCentraal in op de wens van huurders met een beperkt inkomen om toch in aanmerking te kunnen komen voor een eigen woning. Uit onderzoek is gebleken dat daaraan behoefte bestaat. De verkoop van woningen aan huurders verkleint het percentage goedkope scheefwoners. Nu blijven huurders namelijk in hun huurwoning zitten ondanks hun gestegen inkomen - omdat zij zich geen koopwoning kunnen veroorloven en omdat er onvoldoende eengezinshuurwoningen worden aangeboden. Doordat zij hun woning kopen, blijven de mensen met wie het goed gaat wonen in hun vertrouwde buurt. Dat is ook goed voor buurt want dit verhoogt de stabiliteit en leefbaarheid van de buurt.

Dit uitvoeringsprogramma komt tegemoet aan de wens van de raad om koopstarters te ondersteunen. Er is gekozen voor verschillende varianten om zoveel mogelijk ervaring op te doen met stimuleringsmaatregelen en het risico te spreiden als blijkt dat een bepaalde maatregel niet het verwachte effect heeft.

© Gemeente

Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 0900 - 481 11 11

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA

Alphen aan den Rijn