Gemeente Papendrecht

20 maart 2008

Persuitnodiging: start buurtbemiddeling
Dinsdag 25 maart 2008 geeft burgemeester De Bruin in de raadzaal van het gemeentehuis het officiële startsein voor Buurtbemiddeling in Papendrecht. Na de presentatie van het logo reikt de burgemeester de certificaten uit aan de buurtbemiddelaars. Vertegenwoordigers van de pers zijn vanaf 19.15 uur welkom in de raadzaal van de gemeente.

Het programma:
19.15 uur ontvangst met koffie of thee
19.30 uur welkom door burgemeester C.J.M. de Bruin o uitleg over buurtbemiddeling
o presentatie logo
o uitreiking certificaten aan de buurtbemiddelaars

Techniekconferentie Drechtsteden
De Drechtsteden werken hard aan versterking van hun economische positie. Een van de activiteiten om daaraan invulling te geven is een techniekconferentie op donderdag 27 maart op het Leerpark in Dordrecht.
Doel van de conferentie is de afstemming tussen onderwijs en bedrijfspraktijk verder te versterken. Dit is een initiatief van Bureau Kis-D (Kennisinfrastructuur Drechtsteden) in samenwerking met het LOC West-Alblasserwaard.
Deelnemers aan de conferentie, vooral bedoeld voor docenten en management van het onderwijs, bedrijven en lokale en regionale overheden, krijgen naast een totaaloverzicht van het techniekonderwijs acht voorbeelden te zien van zogenoemde `best practices'. Rob Creemers, trendwatcher op het gebied van ICT, gunt de aanwezigen verder een boeiende blik op de laatste ontwikkelingen en de verre toekomst.