Ministerie van Financiën

Wijziging wetsvoorstel implementatie Europese transparantierichtlijn

nieuwsbericht | 25-03-2008 | Directie Voorlichting

Minister Bos heeft een voorstel tot wijziging van het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese transparantierichtlijn naar de Tweede Kamer gestuurd. De transparantierichtlijn introduceert een gemeenschappelijk systeem voor het openbaar maken van jaarlijkse, halfjaarlijkse en tussentijdse (kwartaal) financiële informatie door beursvennootschappen in de Europese Unie. De transparantierichtlijn heeft als doel een gedegen informatievoorziening voor beleggers te garanderen en bij te dragen aan efficiënte en geïntegreerde effectenmarkten.

Het wetsvoorstel wordt aangepast aan de nieuwe wetgeving ter implementatie van de richtlijn markten in financiële instrumenten (Mifid) en de verordening van de Europese Commissie (december 2007) met betrekking tot de gelijkwaardigheid van
verslaggevingsvoorschriften van landen buiten de Europese Unie. Minister Bos heeft hiertoe vandaag de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging bij het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese transparantierichtlijn naar de Tweede Kamer gestuurd. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding op 1 oktober 2008.

Meer informatie


* Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG (31 093)

Zie ook

Zie het origineel


* Dossier Financieel toezicht


* Laatst aangepast: 25-03-2008