LEI

Kenniskringen voor vissers

25 mrt 2008
Onderdeel: LEI

Het ministerie van LNV biedt de visserijsector mogelijkheden om, onder de paraplu van het LEI en Wageningen IMARES, kenniskringen op te starten.

De sector heeft aangegeven dat zij verder wil verduurzamen en een beter economisch perspectief wil hebben voor de toekomst. Minister Verburg ondersteunt hiermee de vissers die op zoek zijn naar alternatieven om tegen een lagere kostprijs, betere visproducten te leveren op een manier die rekening houdt met eisen vanuit de maatschappij.

In de land- en tuinbouw zijn kenniskringen al jaren een succesvolle formule om kennis te ontwikkelen die nodig is voor het realiseren van meer duurzaamheid en economisch rendement, en om deze kennis te verspreiden en goed te benutten. In de visserij bestaan kenniskringen nog niet terwijl vissers wel de wens hebben om oplossingen te vinden voor vragen die zij hebben over duurzame vistechnieken, economisch rendement enzovoort.

Instituten als het LEI en Wageningen IMARES zullen binnen de kenniskringen op zeer directe, snelle en gerichte wijze ondersteuning bieden bij het beantwoorden van kennisvragen. Daarnaast bieden zij hulp bij het organiseren van besprekingen.

Het LEI is bezig om een projectsite op te starten waarin alle informatie over kenniskringen te vinden is.

Artikel uit Visserijnieuws van 7 maart 2008
Uitleg en ontwikkelingen. Kenniskringen: van, voor en door vissers

Contact
Kees Taal
kees.taal@wur.nl

Jan-Willem van der Schans
jan-willem.vanderschans@wur.nl