Woonbond


25-03-2008

Forse stijging opgeleverde woningen

In 2007 is het aantal opgeleverde woningen met 10 procent gestegen tot ruim 80 duizend woningen. In 2007 zijn er vooral meer appartementen opgeleverd dan in 2006. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Na 1998 is het aantal opgeleverde woningen niet meer zo hoog geweest als in 2007. In 2003 werd een dieptepunt bereikt met bijna 60 duizend opgeleverde woningen. Sindsdien loopt het aantal opgeleverde woningen gestaag op. In de provincie Noord-Holland is de toename van het aantal opgeleverde woningen in 2007 het grootst. Ook in Limburg, Overijssel en Drenthe was sprake van een forse toename. Alleen in Zeeland zijn in 2007 beduidend minder woningen opgeleverd dan in 2006.

Verbouw en woningsplitsing leverde in 2007 7 duizend woningen op. Doordat er 24 duizend woningen aan de voorraad werden onttrokken, nam de voorraad in totaal met 64 duizend woningen toe. Eind 2007 stonden er iets meer dan 7 miljoen woningen in Nederland.

Meer appartementen opgeleverd
In 2007 steeg het aantal opgeleverde appartementen met 21 procent ten opzichte van 2006. Het aantal opgeleverde eengezinswoningen steeg met 5 procent. Er zijn zowel meer huur- als koopappartementen opgeleverd. In 2007 zijn van elke 100 opgeleverde woningen 38 een appartement, in 2000 waren dit nog 25 van de 100.

Meer woningen wachten op oplevering
In 2007 is er voor bijna 88 duizend nieuwbouwwoningen een bouwvergunning verleend. Dat is 9 procent lager dan in 2006. Ondanks deze daling is de totale vooraad nog op te leveren woningen toegenomen tot bijna 177 duizend. Dit is 4 procent meer dan eind 2006. Zolang het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend hoger is dan het aantal opgeleverde woningen neemt het aantal nog op te leveren woningen toe. De gemiddelde doorlooptijd tussen de verlening van een vergunning en de oplevering van een woning bedraagt anderhalf tot twee jaar.

In de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland is in 2007 voor meer woningen een bouwvergunning verleend dan in 2006. Alle overige provincies hebben te maken met een afname ten opzichte van 2006.