Gemeente Vlaardingen


Tijdelijke verhuur sloopwoningen

25 maart 2008

Dinsdag 26 februari heeft het college van B&W een intentieverklaring tot sloop afgegeven voor de 627 woningen die vallen onder deelplan 7 t/m 10 in Babberspolder-Oost en de woningen boven de winkels aan de Van Hogendorplaan. Om te voorkomen dat de leefbaarheid en veiligheid in de buurt achteruit gaan, biedt Stichting Waterweg Wonen de woningen die na 24 maart leegkomen aan voor tijdelijke verhuur.

De woningen zullen worden aangeboden aan geregistreerde woningzoekenden (jongeren, starters die in het bezit zijn van een geldige woonpas) en aan instanties die buitenlandse werknemers huisvesten. Dit gebeurt op volgorde van aanmelding. Bij gelijktijdige belangstelling is de inschrijfduur bepalend voor de rangorde. Voor gezinnen met kinderen is tijdelijke verhuur niet mogelijk. Op basis van een intakegesprek wordt al dan niet besloten tot toewijzing van een woning op tijdelijke basis.

Het gaat om de volgende woningen:

* Salviastraat 2 t/m 26 ABCD, 28 t/m 52 AB
* Primulastraat 1 t/m 15 AB, 17 t/m 35 ABCD, 2 t/m 28 ABCD, 32 t/m 52 AB

* Petuniastraat 1 t/m 35 ABCD

* Adriaan Pauwstraat 1 t/m 17 ABC, 19 t/m 49
* Kemperstraat 1 t/m 17 ABC, 19 t/m 49, 2 t/m 38 ABC
* Johan de Wittstraat 22 t/m 36, 38 t/m 56 ABC
* Rotterdamseweg 194 t/m 198, 200 t/m 222
* Van de Spiegelstraat 1 t/m 18 ABC, 19 t/m 49, 2 t/m 38 ABC
* Van Hogendorplaan 47 t/m 85 ABCD, 97 t/m 131 ABCD

Meer informatie: Waterweg Wonen (0800) 248 88 88 (gratis) of www.waterwegwonen.nl