Gemeente Vlaardingen


Inloopbijeenkomst Julianasingel

25 maart 2008

Omwonenden hebben er al een brief over gehad: we gaan rioleren en herasfalteren op de Julianasingel en een gedeelte van de Binnensingel (vanaf het Verploegh Chasséplein tot de Parkweg). Een goede aanleiding voor wat aanpassingen. Vanmiddag en vanavond kunt u zich laten informeren over de plannen.

* De wegen, die op de Julianasingel uitkomen, worden voorzien van een zogeheten poort 30 km/u gebied. Daarbij vormt de inritconstructie de overgang naar de wijkontsluitingsweg. De voorrangsituatie blijft gelijk. Doel: de kruisingen veiliger maken.

* De bovengrondse restafvalinzameling op de Julianasingel wordt verplaatst naar een ondergrondse locatie op het pleintje in de Hogelaan. Hiermee vervalt ook de bestaande containerlocatie op de Hogelaan (hoek Binnensingel).

Het inrichtingsplan ligt tot 12 april 2008 ter inzage bij de receptie van de dienst Openbare Werken aan de Industrieweg 9. Gedurende deze periode kunt u schriftelijk reageren (Gemeente Vlaardingen, afdeling Openbare Werken, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen, onder vermelding Julianasingel / Binnensingel voorlopig ontwerp).

Inloop: woensdag 26 maart 15.30 - 19.00 uur, Centrum voor Natuur en Milieu-Educatie, Hofsingel 84 (3134 VH).