waterschap bij meetwerk

Helikopter helpt waterschap bij meetwerk

Waterschap Rijn en IJssel beheert 50 kilometer zomerkades langs de Rijn, de IJssel en de Oude IJssel. Deze zomerkades moeten in goede staat zijn om de uiterwaarden, voornamelijk in het belang van de landbouw, te beschermen tegen hoge rivierwaterstanden. Om te controleren of deze kades daartoe in staat zijn, gebruikt het waterschap een helikopter die is uitgerust met moderne meetapparatuur en GPS-ontvangers. Zo kunnen maaiveldverlagingen, schades en onwenselijke beplantingen worden geconstateerd. De vluchten worden bij goed weer nog deze week door Fugro BV uitgevoerd. Eind mei kan het waterschap met de geleverde gegevens aan de slag. De totale kosten van de operatie bedragen EUR 45.000,--.

Tijdwinst
De actuele gegevens van de zomerkades worden geïnventariseerd en vastgelegd (via hoogtegrids, foto's en video's) met een onderzoeksmethode genaamd FliMap. Dat is ontwikkeld om langgerekte trajecten, zoals snelwegen, spoorlijnen en dijken efficiënt te kunnen meten. Er wordt tijdwinst geboekt door het inzetten van de helikopter met de nieuwste technieken aan boord. Door hiervan gebruik te maken bespaart het waterschap kosten; traditionele landmeting is vier keer duurder. De vlieghoogte van de helikopter is 80 meter boven het maaiveld. De analyses kunnen leiden tot noodzakelijk herstel van de zomerkades of groot onderhoud.

Zomerkades
Zomerkades beschermen de uiterwaarden tussen de zomerkade en de primaire waterkering tegen hogere rivierwaterstanden. Bij echt hoge waterstanden inunderen de uiterwaarden gemiddeld één keer in de vijf jaar via inlaatwerken in de zomerkades. De onderhoudstoestand van de kades wordt jaarlijks bekeken, grote schades daaraan worden zo spoedig mogelijk hersteld.
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||