Provincie Limburg

Persberichten

Eerste fase Interactieve Maasfilm gereed
De Provincie Limburg heeft het initiatief genomen om als eerste partner een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de internationale Maasfilm. De Maasfilm is ontwikkeld door Rombus natuurfilms en te zien op www.maasfilm.eu. Dat is een interactieve website over het stroomgebied van de Maas.

De basis vormt een kaart van het Maasstroomgebied, waarop geklikt kan worden op een bepaalde locatie. Dan verschijnt een panorama met mooie sfeerfotos, prachtige videobeelden en duidelijke tekstschermen die uitleg geven en waarbinnen verder gesurfd kan worden voor meer uitleg en details, of juist andere onderwerpen en themas.

Vooralsnog bestaat de website uit de bijdrage van de Provincie Limburg. Het is de bedoeling om de film verder uit te bouwen met clips van andere partners uit verschillende regios, waarbij de film/website gaat dienen als een uitgebreide databank over de hele Maas, waarin de mensen in heel het stroomgebied informatie kunnen halen. In verband met het internationale karakter is de Maasfilm zowel in de Nederlandse als de Franse taal uitgebracht. De website laat in 10 korte clips zien hoe binnen de Provincie gewerkt wordt aan duurzame en integrale oplossingen voor allerhande knelpunten op gebied van o.a. hoogwaterbestrijding, wateroverlast en herstel van het ecologisch functioneren van onze watersystemen. Daarbij wordt de relatie tot de stedelijke dynamiek, het omringende landgebruik en economische ontwikkelingen op gebied van recreatie en toerisme uitdrukkelijk in beeld gebracht.

25-3-2008 14:51