Vitens bereikbaar via nieuwe telefoonnummers

25/03/2008 16:04

Vitens N.V.

Drinkwaterbedrijf Vitens introduceert met ingang van vandaag nieuwe telefoonnummers voor klanten in Midden-Nederland en Flevoland. De klantenservice is voortaan bereikbaar via 0900 0650 (lokaal tarief). Voor het doorgeven van storingen kan 24 uur per dag het gratis storingsnummer 0800 0359 worden gebeld. De oude telefoonnummers blijven voorlopig in gebruik (tegen lokaal tarief). Voor klanten in Friesland, Gelderland en Overijssel verandert er niets.

Naast nieuwe telefoonnummers wordt ook het rekeningnummer voor betalingen gewijzigd in Postbank 869000 en ING 67.55.48.284. De wijzigingen zijn een gevolg van het onderbrengen van de gegevens van klanten in Midden-Nederland en Flevoland in het adminstratiesysteem dat voor alle andere klanten al enkele jaren wordt gebruikt. Hierdoor is het ook mogelijk dat klanten in Midden-Nederland en Flevoland op een ander moment dan voorheen hun voorschotnota dienen te voldoen. Ook in dit opzicht wijzigt er niets voor klanten in Friesland, Gelderland en Overijssel.

Informeren van klanten
De komende maanden informeert Vitens haar klanten over de wijzigingen op verschillende manieren. Als klanten hun termijnnota's en/of hun jaarafrekening ontvangen, wordt hierin gewezen op de gewijzigde rekening- en telefoonnumers. Daarnaast worden mensen via de website, het online klantenmagazine Vitens Totaal en bij telefonisch contact met de klantenservice van de wijzigingen op de hoogte gebracht.

Eén administatiesysteem voor alle klanten
De gegevens van klanten in Midden-Nederland en Flevoland zijn door Vitens overgezet naar een ander administratiesysteem. Het gaat om een overstap naar het administratiesysteem waarmee Vitens al werkt in Friesland, Gelderland en Overijssel. Door alle klantgegevens onder te brengen in één klantensysteem, is Vitens in staat efficiënter te werken. Als gevolg van de omzetting kan het zijn dat het verwerken van verhuizingen en aansluitingen iets langer duurt dan normaal. Het administratief omzetten van klantgegevens naar één systeem is een uitvloeisel van de fusie tussen Vitens en de Hydron-bedrijven in 2006.

http://www.vitens.nl