Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2008 >
, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie
Communicatie 25 maart 2008 Nr. 08/31

CWI-voorzitter De Groot vertrekt per 1 juli 2008

Rens de Groot vertrekt op 1 juli 2008 als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Minister Donner heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur van het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Joop Linthorst, per 1 juli benoemd als opvolger. Linthorst zal beide functies
combineren totdat UWV en CWI op 1 januari 2009 fuseren tot een nieuwe organisatie.

Het CWI is een overheidsinstelling die als zelfstandig bestuursorgaan werkt in opdracht van de minister van SZW. Het is verantwoordelijk
voor arbeidsbemiddeling, beoordeelt aanvragen voor Wwb en WW-uitkering en verleent ontslagvergunningen. De Raad van Bestuur van het CWI
bestaat vanaf 1 juli naast de heer Linthorst uit de heren Franke en Timmermans

De Groot heeft een lange geschiedenis in de sociale zekerheid was
onder meer directeur van het Landelijk Instituut Sociale
Verzekeringen. De Groot is sinds de start van het CWI in 2002
bestuursvoorzitter en heeft voor een geslaagde integratie van onder andere de voormalige regionale arbeidsbureaus en de landelijke
Arbeidsvoorziening zorg gedragen. Daarnaast heeft hij een
vernieuwende en stimulerende rol gespeeld in het tot stand brengen van de keten voor Werk en Inkomen tussen CWI, UWV en gemeenten en was hij betrokken bij verschillende ICT-initiatieven, waaronder de
ontwikkeling van het digitale klantdossier.

Het kabinet heeft besloten tot een fusie van de
uitvoeringsorganisaties UWV en CWI om de keten van werk en inkomen te versterken. Samen met de gemeenten zal de nieuwe organisatie UWV/CWI geïntegreerde dienstverlening gaan aanbieden aan werkgevers en
werknemers in de locaties voor werk en inkomen (LWI's).