Gemeente Nuenen

Uitgebreid zoeken

Zuidoost-Brabant krijgt alcoholpolis

In het Catharina Ziekenhuis, het Máxima Medisch Centrum en mogelijk ook andere ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant worden alcoholpoliklinieken ingericht. De twee ziekenhuizen gaan samen met GGD Brabant-Zuidoost en Novadic-Kentron pragmatisch aan de slag en starten met een kleinschalige opzet. Dr. Nico van der Lely van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, is gevraagd hierbij behulpzaam te zijn. Naar verwachting zullen de poli's, geënt op de manier van werken van de alcoholpolikliniek van het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft komende zomer starten. Het initiatief is genomen vanuit het regionale project `Laat je niet flessen!', dat inmiddels zo'n anderhalf jaar draait binnen de 21 gemeenten van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.

Regio Eindhoven: 172 alcoholongevallen in 2 maanden

Vorig jaar bleek uit onderzoek vanuit het regionale alcoholproject, dat de medische diensten in de regio in 2 maanden tijd maar liefst 172 alcoholgerelateerde ongevallen en verwondingen onder jongeren in de weekendnachten kregen te verwerken. Opvallend hoog was het aantal van 24 alcoholvergiftigingen in diezelfde periode, waarvan een kwart bij jongeren tussen de 12 en 16 jaar. De noodzaak tot actie om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen, was nog eens overduidelijk gebleken.

Landelijk netwerk alcoholpoli's

Minister Klink van Volksgezondheid heeft begin maart aan de Tweede Kamer geschreven, dat hij Dr. Van der Lely wil ondersteunen om in het land meerdere alcoholpoliklinieken te kunnen gaan opzetten. Hij heeft aangegeven dat hij er geld voor over heeft als er een goed plan op tafel komt. Dr. Nico van der Lely heeft er bij hem diverse malen op aangedrongen, dat er financiële ondersteuning nodig is bij het opzetten van meer alcoholpoli's in het land. Het plan hiervoor ligt reeds klaar, de minister moet alleen zijn fiat nog geven.

Initiatief Zuidoost-Brabant

Onze jongeren behoren tot de jongste en grootste drinkers van Europa met alle gevolgen vandien. Om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen, vooral onder de 16 jaar, is in deze regio een van de grootste alcoholpreventieprojecten ter wereld opgezet. Je kunt er op wachten, dat ook hier het eerste kind zich dood drinkt. De regio kan en wil echter niet afwachten tot de financiële middelen vanuit het rijk beschikbaar komen om een alcoholpoli op te zetten. We gaan er gewoon van uit dat het rijk daarin, juist in Zuidoost Brabant, financieel zal bijdragen. We zullen echter ook aankloppen bij zorgverzekeraars, die op dit vlak ook een verantwoordelijkheid hebben en kwetsbare doelgroep kunnen dienen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen me Ben Cornelis, telefoonnummer 040-2594591, e-mailadres:b.cornelis@sre.nl.

Achtergrondinformatie over problematiek

Dr. Nico van der Lely van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft heeft eind 2006 een polikliniek voor kinderen met drankproblemen geopend. Aanleiding was de sterke toename van jongeren, die met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis belandden. Een veel gehoorde opmerking tijdens presentaties aan ouders in onze regio is: "Ach, wij dronken vroeger toch ook". Dat was ook zo, maar wij dronken niet zo vroeg, niet zo vaak en niet zoveel. Het aantal opnames van jongeren onder de 16 is sinds de jaren negentig verzestienvoudigd! Alcoholmisbruik bij jongeren kan blijvende schade veroorzaken aan de hersenen en andere organen. Zo zijn verschillende gevallen bekend van jongeren, die opgenomen zijn in comateuze toestand en binnen een half jaar twee niveaus in opleiding zakten, dus van VWO naar VMBO niveau. Sommige ouders sluiten nog steeds hun ogen voor de realiteit, zelfs nadat hun kind met een alcoholvergiftiging op intensive care heeft gelegen en op een haar na het leven liet.