FAVV-Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (België)


MEDEDELING

Bevestiging van een geval van paramyxovirose (pseudo-vogelpest) in een duiventil te Thon

25/03/2008

Het federaal Voedselagentschap (FAVV) bevestigt dat een uitbraak van paramyxo (of Newcastle disease) werd vastgesteld bij een duivenliefhebber te Thon (gemeente Andenne, provincie Namen).

Paramyxo is de mildere vorm van het Newcastle disease (ND) bij duiven. Het is een totaal andere ziekte dan aviaire influenza, beter bekend als vogelgriep, de ziekte die vroeger klassieke vogelpest werd genoemd. Paramyxo wordt veroorzaakt door een virus dat volledig verschillend is van dat van aviaire influenza. Omdat het gaat om een "aangifteplichtige" ziekte hebben de gemeentelijke overheden alle vereiste maatregelen getroffen (beschermingsgebied van 500 meter, verbod op verzamelingen in het gebied, vaccinatie, ...). Die maatregelen blijven geldig gedurende 21 dagen.

Newcastle disease is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel alle vogels (wilde en tamme) gevoelig voor zijn. De ziekte wordt veroorzaakt door het ND-virus (een paramyxo-virus) waarvan verschillende stammen bestaan. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig. Voor beroepshouders en vogels die aan verzamelingen deelnemen is vaccinatie tegen deze ziekte verplicht. Aan hobbyhouders wordt vaccinatie sterk aanbevolen. Bij zieke dieren besmet met een erg agressieve stam, treden soms zenuwsymptomen en massale sterfte op.

De mens is niet gevoelig voor de ziekte. De consumptie van eieren, vlees van pluimvee en afgeleide producten houdt geen enkel risico in. Er bestaat dus geen gevaar voor de volksgezondheid.

Ons volledig dossier over NCD is terug te vinden op de website van het Voedselagentschap: www.favv.be, volg FAVV > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Dierziekten > Newcastle disease

Contactpersoon voor de Nederlandstalige pers: Lieve Busschots 0477 59 83 93 Contactpersoon voor de Franstalige pers: Pierre Cassart 0477 69 35 65 F.A.V.V. A.F.S.C.A. WTC III - Simon Bolivarlaan 30 - 1000 Brussel WTC III - Bd. Simon Bolivar 30 - 1000 Bruxelles Tel. 02-208 33 15 - Fax 02-208 33 59 Tel. 02-208 33 15 - Fax 02-208 33 59 Meldpunt voor de consumenten: Point de contact pour les consommateurs : Tel. 0800 13550 Tel. 0800 13550

http://www.favv.be http://www.afsca.be