Provincie Utrecht

Utrecht gaat voor betere en snellere jeugdzorg

25-3-2008 -

Start programma Utrechtse Jeugd Centraal

Utrechtse jeugdzorgorganisaties slaan de handen ineen voor een betere en snellere jeugdzorg in de provincie. In het programma Utrechtse Jeugd Centraal staan concrete activiteiten voor verbetering. De provincie voert de regie over het programma en stelt hiervoor ruim EUR 20 miljoen beschikbaar. De toenemende vraag naar jeugdzorg, groepen jongeren met ouders van buitenlandse komaf die onvoldoende worden bereikt en de relatief grote terugval in oude problemen, vormen de aanleiding voor de gezamenlijke vernieuwingsagenda. Deze is opgesteld door de provincie, gemeenten, zorgaanbieders en onderwijsinstellingen. Hierbij staat voortaan de hulpvraag van het kind centraal en niet het aanbod van de betrokken partijen. Het voorstel wordt 19 mei in Provinciale Staten besproken.

In het kader van deze vernieuwingsagenda worden de komende tijd in elke gemeente Centra voor Jeugd en Gezin geopend. Dit zijn laagdrempelige voorzieningen waar kinderen, jongeren en ouders terecht kunnen voor vragen over het leven van alledag. Als er problemen zijn, kan Bureau Jeugdzorg snel hulp bieden. Voor kinderen met meerdere problemen, komt er een gezamenlijke aanpak voor de noodzakelijke zorg.

Methodes die in de praktijk hebben bewezen dat ze goed werken, worden voortaan vaker toegepast.
Kinderen met ouders van buitenlandse herkomst moeten eerder worden bereikt. Nu zijn deze kinderen nog oververtegenwoordigd in repressieve vormen van jeugdzorg, zoals justitiële jeugdinrichtingen. Door voorlichting en beter op de doelgroep toegesneden zorgprogramma's, moeten deze kinderen eerder worden bereikt.

Meer informatie: Joyce Veul, telefoon 030 - 258 2153