Provincie Utrecht

Provincie stimuleert samenwerking nieuwe projecten maatschappelijke ontwikkeling

25-3-2008 -

Gedeputeerde Staten (GS) stimuleren de komende jaren projecten die maatschappelijke ontwikkeling in de provincie Utrecht bevorderen. Met deze regeling richt de provincie zich in 2008 en 2009 op drie thema's: vrijwilligerswerk, mantelzorg en gezonde leefstijl. Er is voor zowel dit jaar als in 2009 ruim een miljoen euro beschikbaar voor de `Stimuleringsregeling maatschappelijke ontwikkeling'. Provinciale Staten van Utrecht moeten dit GS-besluit binnenkort nog bekrachtigen.

Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties werkt de provincie aan projecten die gericht zijn op het verminderen of oplossen van urgente maatschappelijke problemen. Zodoende wil de provincie projecten stimuleren en ondersteunen op het terrein maatschappelijke ontwikkeling. Ze vindt het belangrijk dat partijen in de provincie samenwerken en wil hieraan een positieve bijdrage leveren. Vanuit deze filosofie probeert de provincie gemeenten en maatschappelijke organisaties zo goed mogelijk te ondersteunen.

Door middel van de stimuleringsregeling maatschappelijke ontwikkeling kunnen partijen als gemeenten en maatschappelijke organisaties worden gemotiveerd projecten te ontwikkelen op een van de genoemde thema's. Eens in de twee jaar wordt de actualiteit van de gekozen thema's tegen het licht gehouden en wordt bekeken of er mogelijk nieuwe urgente thema's zijn.

Provinciale Staten moeten op 19 mei nog hun goedkeuring verlenen aan dit voorstel van GS.

Meer informatie: Joyce Veul, telefoon 030 - 258 2153