Provincie Utrecht

Provincie wil méér kruisbestuiving tussen cultuur en economie

25-3-2008 -

Creativiteit als gangmaker en smaakmaker

Creativiteit als drijvende kracht inzetten voor innovatie van het Utrechtse bedrijfsleven. Maar ook met de bedoeling om de provincie Utrecht beter te profileren. Dit is de ambitie van het nieuwe programma Cultuur en Economie dat GS hebben vastgesteld.

Met dit programma wil het college van GS op een breed front vernieuwende ontwikkelingen aanzwengelen, waarmee coproducties worden opgestart tussen de creatieve sector en het reguliere Utrechtse bedrijfsleven. De provincie wil deze samenwerken aanjagen, omdat kennis en creativiteit de belangrijkste concurrentiefactoren zijn geworden in de hedendaagse economie. Utrecht is in dat opzicht uitzonderlijk, want de provincie is - na Noord-Holland - de meest creatieve regio van Nederland. Bedrijven in de creatieve sector zijn goed voor 3,8% van de totale werkgelegenheid; landelijk ligt het gemiddelde op 2,1%. De stad Utrecht is bovendien met 37% de gemeente met de grootste creatieve klasse, zo blijkt uit de Atlas voor Gemeenten van 2007.

Twee werelden dichter bij elkaar
Ondanks de bijzondere positie van de Utrechtse creatieve sector is er nog relatief weinig interactie met het doorsnee bedrijfsleven. De provincie wil met het nieuwe stimuleringsprogramma Cultuur en Economie deze werelden dichter bij elkaar brengen. Conceptontwikkelaars maar ook producenten binnen de Utrechtse kunsten, media, entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening zullen daarom door scouts van de provincie worden benaderd en in contact worden gebracht met geïnteresseerde ondernemers. De belangstelling van de provincie richt zich ook op typisch Utrechtse erfgoedlocaties waar mogelijk creatieve bedrijven gevestigd kunnen worden, zoals het Defensie-eiland in Woerden of Oliemolenkwartier in Woerden.

Het programma Cultuur en Economie heeft een looptijd van vier jaar; in de zomer van 2008 is een uitvoeringsplan gereed met daarin de eerste reeks samenwerkingsprojecten. Voor de uitvoering van het stimuleringsprogramma Cultuur en Economie is de komende twee jaar 2 miljoen euro beschikbaar. Provinciale Staten van Utrecht nemen op 19 mei een definitief besluit over dit nieuwe programma.

Meer informatie: Ron van Dopperen, telefoon 030 - 258 3196