Sociaal-Economische Raad

25 maart 2008
De ministers Van der Hoeven (Economische Zaken) en Cramer (VROM) kregen vorige week van SER-voorzitter Rinnooy Kan het advies Kernenergie en een duurzame energievoorziening, dat de raad eerder deze maand heeft vastgesteld. De overhandiging vond plaats in Perscentrum Nieuwspoort voordat de Tweede Kamer met beide bewindslieden sprak over kernenergie.

In het advies roept de SER het kabinet op om in 2010 bij de evaluatie van het klimaat- en energiebeleid alle energieopties op een open en zakelijke manier te bekijken, dus ook kernenergie. De SER onderschrijft het streven van het kabinet naar een duurzame energievoorziening, maar constateert ook dat fossiele brandstoffen voorlopig nodig zullen blijven, en dat geen van deze brandstoffen duurzaam is.

Minister Cramer zei te verwachten dat kernenergie in de periode tot 2020 in Nederland geen grotere rol zal spelen, al was het alleen maar omdat het tien tot vijftien jaar duurt voordat een beslissing om een nieuwe centrale te bouwen tot daadwerkelijke stroomopwekking leidt. Daarnaast heeft dit kabinet in het regeerakkoord afgesproken dat een dergelijke beslissing niet door deze regering genomen zal worden. "Voor deze termijn staat het dus in de ijskast, maar als het gaat over de periode van 2020 tot 2050 zullen we kernenergie misschien wel in de beschouwing betrekken."

Minister Van der Hoeven wees erop dat ook nu al negen procent van de Nederlandse elektriciteit uit kerncentrales komt: 4 procent komt uit Borssele en 5 procent wordt geïmporteerd uit het buitenland. Bij de evaluatie van het klimaat- en energiebeleid in 2010 wil ze geen enkele optie uitsluiten, "maar binnen de afspraken die we daarover als kabinet gemaakt hebben." Ze wees erop dat politieke partijen bij de kabinetsformatie van 2011 nieuwe afspraken over energie zullen moeten maken.

Het kabinet zal uitgebreider op het SER-advies reageren in het Energierapport dat het in mei wil uitbrengen.