BDO Accountants & Adviseurs


Eenderde familiebedrijven in overdrachtsfase niet goed voorbereid Familiebedrijvenbarometer 2008: `Goed Bestuur en Overdracht'

Ruim de helft van alle familiebedrijven in Nederland houdt zich momenteel bezig met de overdracht van de onderneming. Van de familiebedrijven die reeds in de overdrachtsfase zitten, is éénderde niet goed voorbereid. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum van het Familiebedrijf (CFB) onder 700 familiebedrijven dat op 19 maart wordt gepresenteerd. Het CFB komt daarom met een `scorecard' voor opvolging. "Het succes van de opvolging wordt bepaald door uiteenlopende factoren. Met de scorecard brengen we die in kaart," aldus Ilse Matser, directeur van het Centrum van het Familiebedrijf.

Nederland telt ruim 180.000 familiebedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor ruim 40% van de werkgelegenheid en bijna 50% van het Bruto Nationaal Product. De Europese Commissie heeft al in 1996 de verwachting uitgesproken dat 30% van alle familiebedrijven die bezig zijn met een overdracht, zullen verdwijnen als gevolg van een slechte voorbereiding. Vanwege de vergrijzing zal het aantal bedrijfsoverdrachten de komende jaren sterk stijgen. Dit is voor het Centrum van het Familiebedrijf (CFB) aanleiding geweest om een grootschalig onderzoek uit te voeren onder ondernemers uit familiebedrijven met als thema `Goed Bestuur en Overdracht'. Op 19 maart organiseert het CFB een seminar rond dit thema in het ING House in Amsterdam. In het bijzijn van zo'n 200 ondernemers uit het familiebedrijf worden de resultaten bekend gemaakt en overhandigd aan Loek Hermans, voorzitter MKB-Nederland en Guido Biessen, directeur directie Ondernemen van het ministierie van Economische Zaken. In totaal werkten 700 familiebedrijven mee aan het onderzoek.

Veel aandacht voor overdracht Onderzoek toont aan dat momenteel iets meer dan de helft van het aantal ondernemers uit familiebedrijven op één of andere manier bezig is met de overdracht. Op dit moment oriënteert 26% van de ondernemers zich op overdracht; 19% bereidt zich er op voor en 8% bevindt zich daadwerkelijk in de overdrachtsfase.

Voorbereiding overdracht kan beter Jaarlijks worden er zo'n 8.000 familiebedrijven overgedragen, waarmee zo'n 160.000 banen gemoeid zijn. Van de ondernemers die zich op dit moment in de laatste fase van de overdrachtsfase bevinden, vindt tweederde zich goed voorbereid op de overdracht. Van alle geïnterviewde ondernemers uit familiebedrijven zegt slechts 26% zich goed voorbereid te voelen op de overdracht. Ter voorbereiding van de overdracht wordt de accountant als de belangrijkste adviseur geacht. De bankier wordt steeds vaker geraadpleegd naarmate de overdracht dichterbij komt.

Voorkeur voor opvolger
Bij het zoeken van een geschikte opvolger is de familie niet langer vanzelfsprekend. Slechts de helft van de ondernemers verwacht dat opvolging plaats zal vinden binnen de familie. Ondernemers geven aan dat managementcapaciteiten de belangrijkste keuzefactor is voor de zoektocht naar een potentiële opvolger, niet de familieband. Van alle ondernemers is 44% van plan om bij overdracht gedeeltelijk eigenaar te blijven.


1/3 familiebedrijven heeft een intern toezichtorgaan Van alle familiebedrijven heeft 28% een intern toezichtorgaan ingesteld in de vorm van een raad van commissarissen, raad van advies of familieraad. Een krappe meerderheid heeft geen familieleden in deze raden. Naarmate bedrijven groter zijn, is er vaker een toezichtorgaan en komt deze ook vaker bij elkaar. De toegevoegde waarde van goed bestuur zit volgens Ilse Matser, directeur van het Centrum van het Familiebedrijf, niet zozeer in de toezichtrol van een raad maar veel meer in de ondersteuning die het kan bieden bij de strategische besluitvorming en de inbreng van expertise en contacten.

Ondernemers tevreden over intern toezichtorgaan Gemiddeld genomen zijn de ondernemers tevreden over hun toezichtorgaan. Ze geven hun raad een gemiddelds rapportcijfer van een 7+. Ondanks de positieve beoordeling overweegt slechts 6% van de ondernemers die nog geen raad hebben om binnen 3 jaar een intern toezichtorgaan in te stellen Volgens Ilse Matser is dat een gemiste kans. "Het onderzoek toont aan dat er een relatie is tussen bedrijven met een intern toezichtorgaan en de verwachte verkoopbaarheid van het bedrijf. Door goed bestuur wordt de onderneming minder afhankelijk van één persoon of één familie, en daarmee wordt de continuïteit van de onderneming beter gegarandeerd. Goed bestuur is dus een goede investering."

www.scorecardopvolging.nl
Het CFB lanceert tijdens het seminar de website scorecard opvolging. De scorecard is ontwikkeld door Jozef Lievens, directeur van het Instituut voor het Familiebedrijf in België. Voor Nederland zijn er wijzigingen en aanvullingen gedaan door het CFB. Jozef Lievens over de scorecard: "Het succes van de opvolging wordt bepaald door uiteenlopende factoren. De scorecard probeert een zo volledig mogelijk beeld te geven van de problematiek van de opvolging. Het is geen garantie, maar een leidraad die helpt na te denken over de overdracht." De website omvat ook een zelftest zodat de ondernemer kan zien waar hij staat. Het CFB gaat de komende maanden de scorecard onder de aandacht brengen van overdragers en opvolgers.

Wat is het Centrum van het Familiebedrijf? Het CFB is een onafhankelijk kenniscentrum voor familiebedrijven in Nederland. Het CFB koppelt praktische ervaring aan resultaten van wetenschappelijk onderzoek rond thema's die in het familiebedrijf actueel zijn. Doel is inzicht te bieden aan ondernemers en families die vragen hebben over onderwerpen die spelen in het familiebedrijf. Het CFB is in 1997 opgericht. Initiatiefnemers waren onder meer BDO CampsObers Accountants & Adviseurs en ING Bank, die de stichting nog steeds steunen. Sinds 2007 heeft het CFB een samenwerkingsverband met UCEME, het centrum voor onderwijs en onderzoek op het gebied van management en ondernemerschap van de Universiteit Utrecht. Zie ook www.cfb.nl.

BDO CampsObers Accountants & Adviseurs zijn sponsor van het CFB. Bron:
CFB
Datum:
25-3-2008 15:45
Contactpersoon
Dorothee de Jong (030) 284 97 71
adv.familiebedrijf@bdo.nl