Gemeente Barneveld


Wegmarkeringen voor bluskranen

De brandweer maakt bij brand gebruik van bluskranen die aangesloten zijn op het waterleidingnet. In de hele gemeente Barneveld zijn 1800 van dergelijke bluskranen aanwezig. Het merendeel van deze bluskranen ligt in de dorpen, waar ze in het midden van de weg zijn aangebracht. Deze bluskranen zijn voor de brandweer en andere diensten makkelijk te vinden.

Zevenhonderd bluskranen zijn gesitueerd in het buitengebied. In het buitengebied bevinden bluskranen zich in de berm langs de weg. Dit heeft twee nadelen: de kraan is bij uitruk van de brandweer niet makkelijk te vinden en bij onderhoud van de berm worden vaak bluskranen beschadigd.

De brandweer wil de vindbaarheid van de bluskranen in het buitengebied vergroten door het aanbrengen van wegmarkeringen. Deze wegmarkeringen zijn gele driehoeken, die op het asfalt worden gebrand met de punt in de richting van de bluskraan. De wegmarkering voor bluskranen wordt in 2008 in eigen beheer aangebracht. Indien er aan een weg op korte termijn onderhoud wordt gepleegd (asfalteren), dan wordt de wegmarkering daarna pas aangebracht.

Aangezien de bluskranen in het buitengebied niet alleen langs gemeentelijke, maar ook provinciale wegen liggen, heeft de brandweer met diverse wegbeheerders overlegd. Geen van de wegbeheerders had bezwaar tegen de wegmarkering.
Mutatiedatum 25/03/2008