Veilig Amsterdam


Samenwerkingsovereenkomst identiteits- en documentfraude

25 maart 2008

De Dienst Persoonsgegevens (DPG), Dienst Werk en Inkomen (DWI) en de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland ondertekenen 26 maart een samenwerkingsovereenkomst om identiteits- en documentfraude in de gemeente Amsterdam tegen te gaan. Bundeling van capaciteit, kennis en ervaring zorgen voor meer kwaliteit, efficiency en de mogelijkheid ook andere diensten en onderdelen binnen de gemeente hiermee van dienst te zijn.

Identiteitsfraude is één van de meest groeiende vormen van criminaliteit. Het gaat om het gebruiken van de identiteit van iemand anders, of van een vals of vervalst identiteitsdocument. De valse identiteit kan onder andere gebruikt worden voor criminele activiteiten waaronder het (onterecht) toegang krijgen tot voorzieningen van de gemeente Amsterdam. Dit levert veel schade op, financieel maar ook maatschappelijk. Voor het slachtoffer kan identiteitsfraude tot grote emotionele schade leiden en juridische en financiële gevolgen hebben.

Besparing
Het opsporen van deze fraude betekent per onderschept vervalst identiteitsdocument een besparing van ⬠30.000 tot ⬠40.000 aan maatschappelijke schade, zo heeft het ministerie van Justitie globaal berekend.

Team Identiteits/document Fraude
De samenwerking van DPG, DWI en Politie krijgt vorm in het Team Identiteits/document Fraude (TIF). Het team realiseert een integrale en professionele aanpak van zowel de preventie als de bestrijding van identiteits- en documentfraude. Met de samenwerking wordt de uitvoering van de eigen registratie-, controle, handhavings- en opsporingstaak verbeterd. Het team zal onder meer werken aan:

⢠kwaliteitsverbetering van het identiteitsonderzoek door middel van onderzoek en advies;
⢠het vergroten van de basiskennis die nodig is voor documentcontrole, door middel van opleidingen en voorlichting; ⢠via een helpdek ondersteuning bieden aan onder meer (gemeentelijke) medewerkers die documentcontroles doen.

Capaciteit
De drie deelnemers leveren ieder capaciteit voor het gezamenlijke Team Identiteits/document Fraude. DWI detacheert twee deskundigen, DPG vier en de politie een deskundige. De coördinatie en huisvesting van TIF is bij de Dienst Persoonsgegevens op de Stadhouderskade 85. De samenwerkingsafspraak wordt voor drie jaar aangegaan.

Structureel organisatieonderdeel
Het streven is dat het TIF binnen drie jaar een structureel organisatieonderdeel binnen de gemeente Amsterdam is. Het samenwerkingsverband is een concrete uitwerking van het actieprogramma Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving, onderdeel van het bestuursakkoord 2006-2010