Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2070815520

Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Van Bijsterveldt-Vliegenthart, en aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over het gebruik van de OV-jaarkaart op doordeweekse feestdagen. (Ingezonden 25 maart 2008)


1
Bent u bekend met de oproep van de LSVB om de OV-jaarkaart van studenten ook op doordeweekse feestdagen geldig te maken? 1)


2
Deelt u de mening dat de OV-jaarkaart geldig dient te zijn op bijvoorbeeld Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag, gezien het feit dat veel studenten dan wel gewoon studie- en/of stageverplichtingen hebben?


3
Zo ja, bent u bereid met de NS in overleg te treden om dit te regelen? Zo neen, waarom niet?


4
Heeft u inmiddels opnieuw gekeken naar de mogelijkheden om mbo-scholieren, zeker die in de perifere provincies wonen, een OV-jaarkaart te bieden, zoals u aangaf tijdens het debat over de gratis schoolboeken? 2)


1) Metro, 20 maart 2008

2) Handelingen II, 2007-2008, p. 4140-4169