Gemeente Woerden

Meer op de fiets; duurzaam bekeken!

25 mrt 2008

persbericht
In Woerden moet meer gefietst worden. Dat is beter voor de gezondheid, beter voor het milieu, en beter voor de bereikbaarheid. In mei start een uitgebreide campagne meer mensen op de fiets te krijgen. Recreatief fietsen is al een normale zaak, maar op de fiets naar het centrum voor inkopen of op de fiets naar het werk, dat is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend.
In het fietsstimuleringsplan werken veel organisaties samen. De gemeente ondersteunt en investeert in dit plan. Wethouder Groeneweg: `Minder auto's op de centrumring of Polanerbaan, al dan niet in de file, betekent minder fijnstof en minder CO2 uitstoot.

Elke fietser telt als het gaat om een betere leefomgeving. Gezonder voor jezelf, en gezonder voor je omgeving.``Meer met de fiets naar je werk helpt bovendien de files in Woerden te bestrijden.'Het fietsstimuleringsplan is een van de instrumenten die we inzetten voor een beter bereikbaar Woerden.'

Met belgerinkel naar de winkel!
Op zaterdag 10 mei slaan het IVN, de provincie Utrecht, de Ondernemers Kring Woerden, het Stadshart Woerden en de gemeente de handen ineen. Tijdens een mobiliteitsmarkt op het Kerkplein in Woerden wordt de aftrap gegeven voor de fietspromotiecampagne in Woerden.

Dit is tevens het provinciale startsein voor de actie ` Met belgerinkel naar de winkel'. Een campagne die zich richt op het winkelend publiek. Tijdens de campagneweken van 10 mei tot 28 juni worden klanten, die op de fiets boodschappen doen bij een van de deelnemende winkeliers beloond met een stempel op een spaarkaart.

Elke volle spaarkaart geldt als een lot waarmee mooie fietsprijzen te winnen zijn. Aan deze actie doen naast Woerden nog een groot aantal Utrechtse gemeenten mee.

Fietsfestival!
Ook het woon-werkverkeer krijgt met een eigen actie speciale aandacht. Het fietsfestival loopt in dezelfde periode als de andere acties. Als forensen tijdens deze actieperiode een minimaal aantal dagen (parttimers naar rato) gebruik maken van de fiets, komen ook zij in aanmerking voor aantrekkelijke fietsprijzen. Forensen vormen een belangrijke doelgroep.

Meer fietsers in het woonwerk verkeer dringt het aantal auto's tijdens de spits terug. Een doelstelling waar de gemeente, de Ondernemerskring Woerden, de Stichting Vervoeranalyse en Mobiliteitsadvies, de Kamer van Koophandel en Stadshart Woerden zich sterk voor maken.

Vorig jaar september ondertekenden zij een gezamenlijk convenant waarin zij aangaven zich in te spannen om het aantal verkeersbewegingen in de spits op de bedrijventerreinen in Woerden terug te brengen. 1100 autobewegingen minder in de spits in 2010, dat is het streven. Het fietsstimuleringsplan is een onderdeel van dit plan.

Gemeente Woerden | Blekerijlaan 14 | Postbus 45 | 3440 AA Woerden | tel. (0348) 428 911 | stadhuis@woerden.nl |